Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lublin

Dziś przy ul. Gospodarczej odbyło się uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych VI komisariatu w Lublinie

Data publikacji 18.12.2017

Dzisiaj w sposób symboliczny rozpoczęliśmy w Lublinie budowę nowej siedziby VI komisariatu Policji. W uroczystości udział wzięli m.in Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, lubelscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta, kadra kierownicza garnizonu policji lubelskiej na czele z insp. Robertem Szewcem oraz przedstawiciele społecznego komitetu mieszkańców dzielnicy Bronowice.

Uroczystość rozpoczął Komendant Miejski Policji w Lublinie insp. Dariusz Dudzik. Komendant powitał gości i podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji nowej inwestycji. Szczególne słowa podziękowania skierowane były w stronę  władz miasta Lublin, samorządu oraz społecznego komitetu mieszkańców dzielnicy Bronowice oraz samego przewodniczącego tego komitetu Pana Andrzeja Szyszko.

Obecnie VI komisariat Policji mieści się w budynku mieszkalnym. Jest użytkowany na podstawie umowy najmu.  Warunki lokalowe są bardzo trudne, jest bardzo ciasno i trudno mówić o jakimkolwiek komforcie pracy samych funkcjonariuszy, ale także samych interesantów, którzy z różnych przyczyn odwiedzają siedzibę komisariatu. Obecna siedziba komisariatu nie spełnia obowiązujących wymogów dotyczących standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych, jakie powinny być zachowane w obiektach służbowych Policji.  Od wielu lat kierownictwo komendy wojewódzkiej jak i komendy mejskiej  starało się o budowę nowej siedziby.  Z pomocą i wsparciem wyszyli także sami mieszkańcy dzielnicy Bronowice.  

Nowy obiekt w pełni zabezpieczy potrzeby jednostki Policji pod względem funkcjonalnym i technicznym. Zapewni właściwą obsługę interesantów oraz warunków pracy funkcjonariuszy. Wszystkie pomieszczenia i przyległy teren będzie dostosowany do obowiązujących przepisów. Obiekt zapewni dostęp dla osób niepełnosprawnych. Stworzone zostaną miejsc garażowe dla samochodów służbowych oraz miejsc postojowych dla interesantów i pracowników komisariatu. Zostanie zapewnione bezpieczeństwo p.poż. oraz wymagany standard efektywności energetycznej.

Podczas dzisiejszej uroczystości głos zabrał także Wojewoda Lubelski Pan Przesław Czarnek oraz  poseł na Sejm  RP Pan Sylwester Tułajew, który odczytał list Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Pan Minister podkreślił, jak ważne jest zapewnienie jak najlepszych warunków służby funkcjonariuszom. W ramach opracowanego w MSWiA Programu Modernizacji Służb Mundurowych, Policja w latach 2017-2020 otrzyma niemal 6 miliardów zł. Pieniądze te przeznaczone są na modernizację sprzętu, inwestycje budowlane i wzrost wynagrodzeń.

Na koniec głos zabrał insp. Robert Szewc Komendant  Wojewódzki  Policji w Lublinie, który odczytał list nadesłany Przez Panią nadinsp. Helenę Michalak  Zastępcę Komendanta  Głównego Policji. 

Pan komendant wspomniał, że   Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie realizuje również inne zadania inwestycyjne (roboty budowlane), w tym dotyczące budowy nowych obiektów Policji I KP w Lublinie , komisariatów   w Annopolu, Rejowcu Fabrycznym, Wisznicach, Kocku i Posterunku Policji  w Siedliszczu. Jednocześnie trwają termomodernizacje i modernizacje obiektów współfinansowane ze środków NFOŚiGW w ramach działania POIŚ. Remontowane obiekty to: KWP w Lublinie, Komendy Miejskie Policji w Chełmie i Zamościu, Komendy Powiatowe:  w Łukowie, Opolu Lubelskim, Hrubieszowie, Biłgoraju oraz Komisariaty:  w Dorohusku, Międzyrzecu Podlaskim i Poniatowej.

R.L.R.

Powrót na górę strony