Aby mundury lepiej pasowały - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

Aby mundury lepiej pasowały

Data publikacji 10.01.2018

W Hotelu Łazienkowskim 10 stycznia br. odbywa się konferencja podsumowująca wyniki projektu pt. „Badania antropometryczne funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych”. Projekt na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, którego głównym gestorem jest Komenda Główna Policji, zrealizowało konsorcjum Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, Politechniki Warszawskiej oraz Medcore Spółka z o.o. Jego podstawowym celem jest budowa nowych tabel rozmiarów dla służb podległych MSWiA i zwiększenie pasowalności odzieży.

Na potrzeby projektu powstał polski skaner 3D pozwalający na szybkie pozyskiwanie wymiarów sylwetki oraz zbudowano system do analizy wymiarów i optymalizacji rozmiarów (AWiOR). Przeprowadzono antropometryczne ponad 3500 funkcjonariuszy wszystkich służb MSWiA, w tym 2155 policjantów (1807 mężczyzn i 348 kobiet). Efektem tych badań jest wstępna baza danych sugerująca zastosowanie w służbach resortu 199 rozmiarów dla mężczyzn i 109 rozmiarów dla kobiet. Obecnie w służbach podległych MSWiA obowiązują różne systemy oznaczania wielkości wymiarów i odbiegają one od rzeczywistych wymiarów funkcjonariuszy. Ostatnie badanie całego społeczeństwa pod kątem odzieży i ułożone w ich wyniku tabele rozmiarów pochodzą z lat 80. XX wieku.

–  W tym czasie znacznie zmieniły się sylwetki Polaków, a firmy konfekcyjne radziły sobie jak mogły – powiedziała kierownik projektu badawczego dr inż. Elżbieta Mielicka z Instytutu Włókiennictwa. – Efekt był taki, że Polacy nie znają swoich rozmiarów, a funkcjonariusze mają problem z doborem dobrze leżącego munduru. Teraz ta sytuacja będzie mogła ulec poprawie.

Skaner 3D zbudowany na potrzeby projektu trafi do Policji, ale najważniejszym zadaniem będzie zmiana obowiązujących specyfikacji technicznych oraz wprowadzenie do niej nowych tabel rozmiarów i wymiarów odzieży.

Więcej o nowych tabelach rozmiarów można przeczytać w najnowszym 1 (154) wydaniu miesięcznika „Policja 997”.

(BKS KGP, zdj. Andrzej Chyliński)

  • Aby mundury lepiej pasowały
  • Aby mundury lepiej pasowały
  • Aby mundury lepiej pasowały
  • Aby mundury lepiej pasowały
  • Aby mundury lepiej pasowały
  • Aby mundury lepiej pasowały
Powrót na górę strony