Nieformalne spotkanie szefów Policji państw członkowskich UE - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

Nieformalne spotkanie szefów Policji państw członkowskich UE

Data publikacji 13.03.2018

13 marca br. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcą Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł.insp. Pauliną Filipowiak bierze udział w nieformalnym spotkaniu szefów Policji państw członkowskich UE, które odbywa się w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Wiedniu.

Wydarzenie to jest kontynuacją spotkania o podobnym charakterze, które jako nowa inicjatywa, miało miejsce w dn. 5 września 2017 r. w siedzibie Policji holenderskiej w Hadze, w przededniu Europejskiej Konwencji Szefów Policji 2017. W spotkaniu, poza Szefami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, wzięli również udział przedstawiciele Europolu, Frontexu oraz Interpolu.

Idea cyklicznych spotkań Szefów Policji powstała pod wpływem potrzeby przedyskutowania ściśle operacyjnej współpracy Policji. W trakcie spotkań definiowane mają być główne problemy tej współpracy oraz wypracowywane efektywne sposoby ich rozwiązywania, zarówno na poziomie legislacyjnym, jak i praktycznym. Konkluzje z tych spotkań mają być przedkładane na krajowy i międzynarodowy poziom polityczny, z intencją zacieśniania współpracy oraz koniecznością podjęcia istotnych prawnych i praktycznych działań.

Głównymi wątkami podjętymi na marcowym spotkaniu jest kwestia terroryzmu w aspekcie działań prewencyjnych i mobilna komunikacja w Policji.

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony