Razem dla poprawy bezpieczeństwa na drogach - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Radom

Razem dla poprawy bezpieczeństwa na drogach

Data publikacji 20.03.2018

Marzec jest niezwykle intensywnym miesiącem jeśli chodzi o spotkania na niwie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w Warszawie, odbyło się spotkanie robocze policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu z Dyrektorami CANARDu Markiem Konkolewskim, Romanem Winiarzem oraz Żanetą Chmielowską na temat inicjatyw wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zarządzanie prędkością na drogach województwa mazowieckiego.

Mając na względzie potrzebę poszukiwania wszelkich możliwości poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zaproponowano kontynuację dotychczasowej współpracy, a także wypracowano kolejne rozwiązania polegające m.in. na:

  1. Przekazywaniu na potrzeby GITD wytypowanych miejsc zagrożonych w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa oraz infrastrukturę drogową pod kątem bezpieczeństwa pieszych, ustawienia fotoradarów, lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości

  2. Wypracowaniu wspólnej koncepcji dyslokowania patroli wyposażonych w wideorejestratory w ramach „PLANU ZARZĄDZANIA PRĘDKOŚCIĄNA DROGACH MAZOWIECKIEGO GARNIZONU POLICJI NA LATA 2018-2020”

  3. Prowadzeniu wspólnej akcji promocyjnej BRD z wykorzystaniem posiadanych przez z każdą ze stron możliwości i materiałów

  4. Współpracy w zakresie nadzoru na drogach objętych centralną i wojewódzką koordynacji służby/wzajemne uzupełnianie się patroli Policji i GITD/

  5. Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie zmian w przepisach dotyczących oznakowania dróg w miejscach objętych pomiarem prędkości

Mamy nadzieję, że wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami w infrastrukturze drogowej poprawi się stan bezpieczeństwa na mazowieckich drogach, a to wszystko dlatego, że INTERESUJE NAS TWOJE BEZPIECZEŃSTWO, A NIE TWOJE PIENIĄDZE.

 

WRD KWP zs. w Radomiu

 

Powrót na górę strony