Szkolenie z zakresu przygotowań obronnych - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu przygotowań obronnych

W Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „PARZENICA” w Zakopanem odbyło się szkolenie obronne dla policjantów oraz pracowników jednostek organizacyjnych KWP zs. w Radomiu realizujących zadania obronne w komórkach sztabowych, prewencji lub kadrowych.

W szkoleniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs.w Radomiu insp. Marek Świszcz. Do udziału w szkoleniu w charakterze prelegentów zaproszono przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku.

Podczas szkolenia doskonalono wiedzę i umiejętności policjantów i pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z realizacją zadań obronnych oraz omówiono stan przygotowań do ćwiczenia pk. EGIDA-18 związanego z powołaniem rezerw osobowych, które zostanie przeprowadzone w dniu 30 września br. w KPP: w Grójcu, Sierpcu, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Żurominie. Do udziału w przedsięwzięciu łącznie powołanych zostanie 100 osób posiadających przydział do jednostki Policji przewidzianej do militaryzacji.

W trakcie zajęć przypomniano przedsięwzięcia realizowane w celu przygotowania jednostek do osiągania wyższych stanów gotowości do działań i zasady alarmowania w jednostkach, procedury wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz procedury uruchomienia stałego dyżuru w jednostkach Policji, a także zakres realizacji zadań operacyjnych w sytuacji wprowadzenia wyższych stanów gotowości.

Dzięki wystąpieniom prelegentów z innych instytucji uczestnicy mogli spojrzeć na realizacje zadań z zakresu obronności z szerszej perspektywy. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie omówili Rolę i zadania Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa Państwa zaś por. Bartosz Tatczyn z WKU w Płocku przedstawił Organizację Wojsk Obrony Terytorialnej oraz omówił Służbę przygotowawczą w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR).

Szkolenie umożliwiło wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami na szczeblu wykonawczym, na potrzeby wzmocnienia potencjału obronnego państwa.

Na zakończenie szkolenia Naczelnik Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu mł. insp. Tomasz Maluszczak wręczył certyfikaty uczestnictwa w powyższym przedsięwzięciu.

W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy mieli możliwość obejrzenia parady klas mundurowych o profilu wojskowym. Pokaz ten odbył się na ul. Krupówki z udziałem orkiestry wojskowej i pododdziału reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

(KWP w Radomiu / po)

Powrót na górę strony