Seminarium policjantów i więzienników - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SP Słupsk

Seminarium policjantów i więzienników

Aby szkolić młodych policjantów sami podnoszą swoje kwalifikacje. Policjanci ze słupskiej Szkoły Policji doskonalili swoje umiejętności podczas seminarium zorganizowanego przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Główny cel ćwiczeń to wymiana doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami służb mundurowych z państw Europy. Uczestnicy seminarium omawiali możliwość stworzenia jednolitych procedur działania w sytuacjach kryzysowych. Odrębnym tematem było omówienie podejmowanych działań w zakresie rozpoznawania zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz metody ich neutralizowania. W tym kontekście funkcjonariusze państw zachodnioeuropejskich dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie nowych zagrożeń, które pojawiły się w Europie po napływie fali imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Uczestnicy seminarium mogli także wymienić się doświadczeniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy w warunkach taktycznych.
Ćwiczeniom sportowym towarzyszyły zajęcia w obiektach symulacyjnych, na osiach strzeleckich oraz zajęcia wykładowe poświęcone negocjacjom.
Szkołę Policji w Słupsku reprezentowali instruktorzy sztuk walki z Zakłądu Interwencji Policyjnych, natomiast w charakterze wykładowców, obok instruktorów z Hiszpanii i Irlandii, wystąpili też policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Ładowanie odtwarzacza...

Powrót na górę strony
Polska Policja