Nowy sprzęt dla Laboratorium Kryminalistycznego KSP - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KSP

Nowy sprzęt dla Laboratorium Kryminalistycznego KSP

Data publikacji 11.01.2019

W Komendzie Stołecznej Policji odbyła się dziś uroczystość przekazania sprzętu niezbędnego do badań laboratoryjnych. Zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń specjalistycznych został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy. Dzięki zawartym porozumieniom w 2018 r. Komenda Stołeczna Policji pozyskała dofinansowanie z Urzędu m.st. Warszawy na kwotę blisko 8.500.000 zł.

Laboratorium Kryminalistyczne zostało doposażone w chromatograf gazowy do analizy substancji psychoaktywnych, a także 24-kapilarny analizator genetyczny do badania DNA o wartości 1.300.000 złotych.

Jak zaznaczył Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej „współpraca z urzędem przynosi konkretne efekty i dzięki temu udało się doposażyć Laboratorium Kryminalistyczne KSP w nowoczesne, zaawansowane technologicznie urządzenia specjalistyczne, które są niezbędne przy wydawaniu opinii kryminalistycznych dla wszystkich jednostek Komendy Stołecznej Policji. Laboratorium rocznie wykonuje kilkanaście tysięcy takich profesjonalnych ekspertyz badawczych, również na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Komenda Stołeczna Policji jest jednostką, przed którą stawiane są największe wyzwania, a dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas sprawą priorytetową. Chciałbym podkreślić, że Komenda Stołeczna Policji w obszarze poprawy warunków służby jest wspierana przez partnerów samorządowych, również warszawski samorząd, ale także jest podejmowanych wiele starań, aby umiejętnie wykorzystywać możliwości, które płyną z Programu Modernizacji Policji”. „Doceniając wieloletnią współpracę z samorządem m. st. Warszawy pragnę bardzo serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że ta wspólna troska o warunki, w jakich pełnią służbę policjanci, będzie przynosić oczekiwane efekty i będzie wpływać na poprawę bezpieczeństwa w stolicy”.

Ponadto, za szczególne osiągnięcia w służbie Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski wyróżnił nagrodą pieniężną czterech policjantów Komendy Stołecznej Policji : asp. sztab. Marka Kowalskiego oraz asp. sztab. Sławomira Machnowskiego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji za opiniowanie i aktywne uczestniczenie we wprowadzanych organizacjach ruchu na terenie m.st. Warszawy, asp. sztab.  Pawła Kucka z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I za aktywne uczestniczenie we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zabezpieczania największych zgromadzeń oraz imprez masowych, jakie mają miejsce na terenie Warszawy oraz podinsp. Grzegorza Wypychowskiego ze Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji, który na co dzień realizuje zadania w Zintegrowanym Stanowisku Koordynacji i Reagowania w Centrum Bezpieczeństwa  m.st. Warszawy.

ea

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja