Wizyta Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w Komendzie Głównej Policji - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

Wizyta Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 13.03.2019

W Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie kierownictwa polskiej Policji z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy Panią Dunją Mijatović. Spotkaniu przewodniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

W ramach wykonywania swojego mandatu Komisarz Praw Człowieka prowadzi monitoring poszanowania praw człowieka w 47 państwach członkowskich Rady Europy. W tym celu regularnie odwiedza poszczególne państwa, gdzie spotyka się z władzami, jak również z organizacjami pozarządowymi. Odwiedza miejsca, w których szczególnie zwraca się uwagę na poszanowanie praw człowieka (placówki penitencjarne, obozy uchodźców, domy dziecka, izby wytrzeźwień, osiedla romskie itd.).

Spotkanie z kierownictwem polskiej Policji odbyło się w ramach kilkudniowej wizyty w Polsce i dotyczyło między innymi zagadnienia zjawiska przemocy domowej i roli Policji w jej zwalczaniu oraz ochrony praw człowieka i współpracy Policji z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu uczestniczył Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz.

Podczas rozmowy z Panią Komisarz Komendant Główny Policji poruszył również kwestie związane z profesjonalizacją interwencji policyjnych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn - zapewnił, że każda ofiara przemocy domowej jest traktowana indywidualnie i jest jej udzielana wszechstronna pomoc ze strony Policji.

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka wskazał na szereg szkoleń organizowanych na szczeblu centralnym z zakresu ochrony praw człowieka, które są organizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Kierownictwo polskiej Policji zapewniło, że jest otwarte na współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz organizacjami pozarządowymi, a wszelkie sygnały o nieprawidłowym działaniu są dogłębnie analizowane.

Spotkanie było konstruktywne i spotkało się z satysfakcją Pani Komisarz.

Ostatnia wizyta w Polsce

Ostatnia wizyta Komisarza miała miejsce w lutym 2016 roku, którą prowadził Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Nils Raimonds Muižnieks. W raporcie Komisarz poruszył zagadnienia związane z prawnymi oraz instytucjonalnymi ramami ochrony i promocji praw człowieka, wymiarem sprawiedliwości, wolnością mediów, jak również prawami kobiet i równouprawnieniem płci.

(KGP /ar)

Powrót na górę strony
Polska Policja