Grupa "SPEED" utworzona w kujawsko-pomorskiem - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bydgoszcz

Grupa "SPEED" utworzona w kujawsko-pomorskiem

Data publikacji 18.07.2019

W naszym województwie już od jutra działać zacznie policyjna grupa "SPEED". To policjanci ruchu drogowego i ich szybkie BMW z videorejestratorami, którzy ścigać będą zwłaszcza tych, którzy za nic mają ograniczenia prędkości!

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, a także skalę ich skutków. Nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestników zdarzenia. Ponadto, agresywne i niewłaściwe zachowania uczestników ruchu drogowego przyczyniają się bezpośrednio do zaistnienia wypadków drogowych.To wszystko stało się argumentem do decyzji, które zapadły w Komendzie Głównej Policji.

Zgodnie z poleceniem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego pion prewencji we wszystkich komendach wojewódzkich Policji funkcjonować będą Zespoły pn. „SPEED”, mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zespół "SPEED" funkcjonować będzie od dnia 19 lipca 2019 r., a w jego skład wchodzić będzie:

- trzech policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy,               

- po jednym policjancie z Wydziału Kryminalnego i Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy,

- dwudziestu ośmiu policjantów ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego z: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Włocławka, Inowrocławia, Świecia i Żnina. 

O tym, gdzie i kiedy będą patrolować drogi kujawsko-pomorskiego województwa decydować będzie Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy. Policjanci do służby wyjeżdżać będą radiowozami nieoznakowanymi BMW z videorejestratorami, ale także oznakowanymi z laserowymi miernikami prędkości. Sama nazwa wskazuje, jakie zadania głównie przed nimi postawiono.

  • Odprawa z Komendantem i Naczelnikiem
  • Policjanci RD, którzy weszli w skład SPEED na odprawie
  • Odprawa z Komendantem i Naczelnikiem na sali konferencyjnej
  • Komendant mówi do policjantów
  • Policjanci RD, którzy weszli w skład SPEED na odprawie
  • Nieoznakowane radiowozy SPEED-a
  • Nieoznakowane radiowozy, którymi jeździć będą policjanci grupy SPEED
  • Grupa SPEED na tle radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych
  • Grupa SPEED na tle radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych
Powrót na górę strony
Polska Policja