KWP: Policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lublin

KWP: Policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie

Data publikacji 20.07.2019

Rok 2019 jest dla naszej formacji czasem szczególnym. W lipcu obchodzimy 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Jest to czas, gdy będziemy powracać pamięcią do 1919 roku, ale jest to również okazja, by przybliżyć Państwu nasz garnizon i pracę lubelskich policjantów.

Policjantka z laboratorium patrzy przez mikroskop.

Współczesną polską Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej, kontrterrorystycznej  oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. W 100. rocznicę powstania Policji Państwowej chcemy Państwu przybliżyć nasz garnizon i pracę lubelskich policjantów.

Odcisk dłoni na kartce papieru.

Granatowy mundur, kajdanki czy służbowa broń nie należą do ich codziennego wyposażenia.  Do służby zakładają najczęściej biały fartuch lub kombinezon by w ciszy i skupieniu, często w sterylnych warunkach godzinami skrupulatnie pracować na miejscach najpoważniejszych przestępstw.  Ich celem jest znalezienie i zabezpieczenie pozostawionych przez sprawcę śladów. Bo to właśnie one w toczącym się później postępowaniu przed sądem, stanowić będą niezbite dowody. Mowa o policyjnych technikach kryminalistyki i funkcjonariuszach Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie.

 

Ładowanie odtwarzacza...

 


W lubelskim garnizonie policji pracuje ponad 100 techników kryminalistyki.  W swojej pracy widzieli niemal wszystko: tragiczne w skutkach wypadki drogowe i ich ofiary, pracowali na miejscach najpoważniejszych przestępstw. Brali udział w sekcjach zwłok i eksperymentach procesowych pozwalających odtworzyć szczegółowo przebieg zdarzenia.

 

 

Policjant z laboratorium siedzi przy komputerze, analizuje wyniki.

Śladów pozostawianych na miejscu przestępstwa może być wiele. Rolą technika jest zatem  jak najlepsze zabezpieczenie ujawnionych śladów, by stanowiły cenny materiał dowodowy pozwalający na zidentyfikowanie sprawcy.
Technicy niejednokrotnie pracują w trudnych warunkach, czy to za dnia, czy w nocy, w pomieszczeniach, jak i w terenie otwartym w zmiennych warunkach pogodowych.  Ich praca, często nawet kilkunastogodzinna wymaga skupienia, uwagi, ostrożności, dokładności, a także umiejętności przewidywania i wyobraźni.

Pobieranie materiału do badań.

Nadzór merytoryczny nad pracą techników kryminalistyki i koordynacje ich działań sprawuje Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Lublinie. To liczący około 80 osób wydział, w skład którego wchodzą eksperci z następujących zespołów:  badań dokumentów, biologii, daktyloskopii i osmologii, mechanoskopii, chemii oraz technik audiowizualnych.

Policjant z laboratorium ogląda łuske naboju w powiększeniu.

I tak np. biegli z zespołu badań dokumentów badają ich autentyczność, ustalają techniki i metody wytwarzania sfałszowanych dokumentów, biegli z zespołu biologii zajmują się m.in. identyfikacją ludzkiego śladu biologicznego - DNA. Z kolei policjanci z zespołu osmologii badają ślady zapachowe. Eksperci z zespołu mechanoskopii do­ko­nu­ją usta­leń, czy ba­da­ny eg­zem­plarz bro­ni uży­ty był wcześniej na miej­scu ja­kie­goś zda­rze­nia. Z kolei na pod­sta­wie od­strze­lo­nych łu­sek lub po­ci­sków identyfikują rodzaj użytej broni pal­nej.

Policjantka w fartuchu i masce pobiera próbki.

To właśnie do tych wymienionych pracowni trafiają zabezpieczone przez techników ślady.  Na ich podstawie w dalszej kolejności wykonywanie są ekspertyzy oraz  opracowywane opinie kryminalistyczne. Dzięki dzisiejszym metodom laboratoryjnym, łatwiej jest udowodnić winę przestępcy, przedstawiając niezbite dowody, oparte na prawach nauki. Dlatego też policyjni eksperci mają do dyspozycji szereg najnowocześniejszych urządzeń.

Zarówno technicy kryminalistyki jak i policjanci i pracownicy Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Lublinie to prawdziwi eksperci w swojej dziedzinie. Ich ogromna wiedza i doświadczenie połączone z pracą na  zaawansowanych technologicznie urządzeniach i wykorzystywanych w kryminalistyce metodach laboratoryjnych  przekłada się na wykrywczy sukces. To dzięki ich żmudnej i bardzo drobiazgowej pracy, udaje się dotrzeć do sprawców przestępstw nawet sprzed wielu lat, a znane niegdyś powiedzenie „zbrodnia doskonała”  odchodzi do lamusa. 

RLR

Powrót na górę strony
Polska Policja