Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Pomówienie policjanta o żądanie łapówki, grożenie bronią oraz dokonanie kradzieży

Data publikacji 04.01.2016 Gorzów Wlkp.

Policjanci z Wydziału w Gorzowie Wlkp. Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w toku wykonywanych czynności ustalili, że policjant z Komisariatu Policji w Szprotawie (woj. lubuskie) padł ofiarą zemsty ze strony osoby, wobec której trzy dni wcześniej wykonywał czynności związane z popełnieniem wykroczenia.

Podczas kontroli drogowej jeden z policjantów ujawnił wykroczenie dot. prowadzenia pojazdu bez posiadania uprawnień, za które zaproponował mandat w wysokości 500 zł. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu karnego. Policjant następnie poinformował kierującego, że w  przypadku nie wskazania osoby posiadającej prawo jazdy, która mogłaby odjechać jego samochodem, policja ma obowiązek zorganizowania odholowania samochodu na parking. Słysząc tę informację mężczyzna zagroził, cyt: "ja was załatwię". Policjanci zgodnie z procedurą zabezpieczyli pojazd. Zdarzenie to było przyczyną przesłania przez tego mężczyznę zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez policjanta do  Komendanta Komisariatu Policji w Szprotawie oraz do KWP w Gorzowie Wlkp.

Mężczyzna oskarżył policjanta, że chciał go ukarać mandatem bez żadnej przyczyny i złożył mu propozycję korupcyjną dotycząca możliwości odstąpienia od wystawienia mandatu w przypadku otrzymania od niego 1000 zł łapówki. Według mężczyzny policjant wskazując na broń służbową, zagroził mu, aby nikomu o tym nie mówił, a wskutek niewręczenia łapówki, policjant odholował pojazd wraz z rzeczami znajdującymi się w środku, co w ocenie mężczyzny było przywłaszczeniem mienia przez tegoż policjanta.

W związku z tym zawiadomieniem prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie popełnienia przestępstw przez policjanta, które po ustaleniach policjantów z BSW umorzono, a następnie w wyniku złożonego wniosku o wyłączenie materiałów, wszczęto dochodzenie o fałszywe oskarżenie policjanta i zawiadomienie o niepopełnionych przestępstwach.

W toku postępowania mężczyzna przyznał się do fałszywego zawiadomienia i oskarżenia policjanta, tj. przestępstw określonych w art. 238 i 234 kodeksu karnego. Mając na względzie, że okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonego nie budziły wątpliwości, a mężczyzna wyraził zgodę na skazanie go przez sąd bez przeprowadzenia rozprawy, prokurator skierował do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego w trybie art. 336 kpk i wymierzenie mu kary 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 2 lat oraz grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych po 20 złotych każda stawka.

 

BSW/KZ

Powrót na górę strony
Polska Policja