Akt oskarżenia za fałszywe zeznania i tworzenie fałszywych dowodów - Sprawy zrealizowane przez BSWP - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Akt oskarżenia za fałszywe zeznania i tworzenie fałszywych dowodów

Data publikacji 05.09.2016 Rzeszów

W połowie lipca 2016 r., w śledztwie wszczętym na podstawie materiałów zebranych przez funkcjonariuszy Wydziału w Rzeszowie BSW KGP, prokurator Prokuratury Rejonowej w Starachowicach, skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu policjantowi Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Rzeszowie.

Sprawa zaczęła się od złożenia w lutym 2015 r. przez byłego policjanta KMP w Rzeszowie zawiadomienia o rzekomym przestępstwie, polegającym na przyjęciu korzyści majątkowej przez funkcjonariusza z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Łapówkę w kwocie 100 zł miała wręczyć uczestnicząca w kolizji drogowej z ww. byłym policjantem kobieta, aby w ten sposób uniknąć odpowiedzialności za spowodowanie wykroczenia, a jednocześnie obarczyć winą zawiadamiającego.

W marcu 2016 r. mężczyzna złożył uzupełniające zawiadomienie o kolejnym nieprawdziwym przestępstwie, polegającym na kierowaniu pod jego adresem przez funkcjonariuszy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim gróźb karalnych za pomocą wiadomości tekstowych sms, celem wywierania na niego wpływu, aby jako świadek wycofał uprzednio złożone zawiadomienie.

Poczynione przez funkcjonariuszy z Wydziału w Rzeszowie BSW KGP ustalenia dały podstawę do stwierdzenia, że mężczyzna usiłował tworzyć fałszywe dowody, celem skierowania podejrzenia popełnienia przestępstw przez policjantów z KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zgromadzony w tej sprawie materiał przekazano do Prokuratury Rejonowej w Starachowicach, która wszczęła śledztwo w sprawie złożenia fałszywych zeznań, fałszywego oskarżenia funkcjonariuszy KPP Ostrowiec Świętokrzyski oraz tworzenia fałszywych dowodów, powierzając Wydziałowi w Rzeszowie BSW KGP wykonanie poszczególnych czynności. W efekcie zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający w sposób dostateczny, że były policjant dopuścił się wyżej opisanych przestępstw.

W styczniu br. prokurator Prokuratury Rejonowej w Starachowicach wydał postanowienie o przedstawieniu mężczyźnie zarzutów, a w lipcu br. został skierowany przeciwko niemu akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.


BSW KGP/AM

Powrót na górę strony
Polska Policja