Odprawa szkoleniowa BSW KGP z udziałem przedstawicieli Prokuratury - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Odprawa szkoleniowa BSW KGP z udziałem przedstawicieli Prokuratury

Data publikacji 30.01.2015

W dniach 16-19 września 2014 roku w ośrodku "Kaper" w Juracie na Helu, odbyła się ostatnia z zaplanowanych na ten rok - narada szkoleniowa przedstawicieli Prokuratury i Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, na temat wybranych zagadnień współpracy w zakresie ścigania sprawców przestępstw, popełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji.

W naradzie uczestniczyli prokuratorzy prokuratur okręgowych i rejonowych apelacji białostockiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, rzeszowskiej oraz warszawskiej, a także przedstawiciele: Prokuratury Generalnej, Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz Biura Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Naradę swoją obecnością zaszczycił dr Dariusz Kala, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

BSW KGP reprezentowali: insp. Ryszard Walczuk, Dyrektor BSW KGP, insp. Piotr Zieliński, Naczelnik Zarządu w Warszawie BSW KGP, przedstawiciele Wydziału Analiz i Nadzoru BSW KGP oraz wybranych wydziałów terenowych Biura, koordynujący lub wykonujący czynności dochodzeniowo-śledcze w śledztwach własnych prokuratora.

W toku narady omówiono między innymi strukturę organizacyjną oraz regulaminowe zadania Biura, przedsięwzięcia zrealizowane przez policjantów BSW KGP w 2014 roku, aktualne obszary zagrożeń przestępczością w Policji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prowadzonej pracy operacyjno-rozpoznawczej.

Przedstawiciel Prokuratury Generalnej podsumował współpracę w zakresie ścigania przestępczości w Policji za rok 2013, omówił wytyczne Prokuratora Generalnego, dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenia przez prokuratorów postępowań o przestępstwa związane z pozbawieniem życia oraz nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem lub karaniem, których sprawcami są funkcjonariusze Policji lub inni funkcjonariusze publiczni.

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zainteresował zebranych zagadnieniem przestępstwa nadużycia władzy (art. 231 kk) w świetle poglądów nauki prawa i orzecznictwa sądowego.

Wskazano także na problemy, pojawiające się na bazie prowadzonych postępowań przygotowawczych, omówiono rozwiązania prawne objęte nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Powrót na górę strony
Polska Policja