Roczna narada kadry kierowniczej BSW KGP - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Roczna narada kadry kierowniczej BSW KGP

Data publikacji 30.01.2015

W dniu 12 stycznia 2015 r. w Magdalence odbyła się roczna narada kadry kierowniczej Biura Spraw Wewnętrznych KGP. Pierwszy dzień narady zaszczycili swoją obecnością Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW - płk. SG. Mirosław Hakiel.

Podczas uroczystej części narady Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w uznaniu zasług na niwie dotychczasowej dobrej współpracy pomiędzy Policją i SKW uhonorował gen. insp. Marka Działoszyńskiego Złotą, a insp. Ryszarda Walczuka – Dyrektora BSW KGP Srebrną Odznaką Honorową Służby Kontrwywiadu Wojskowego im. Mariana Rejewskiego. Udekorowanie odznaką odbyło się w oprawie zgodnej z ceremoniałem SKW. Komendant Główny Policji wręczył akty mianowania na stanowisko naczelnika wydziału, pełniącym dotychczas takie obowiązki – podinsp. Pawłowi Bednarzowi oraz nadkom. Radosławowi Szczepanikowi.

Na zaproszenie Dyrektora BSW KGP, w uroczystej części odprawy wzięła również udział Pani Małgorzata Chmielewska – Naczelniczka Wydziału Psychologów Policyjnych Gabinetu Komendanta Głównego Policji. W związku z planowanym przez panią inspektor przejściem w stan spoczynku insp. Ryszard Walczuk w imieniu wszystkich funkcjonariuszy Biura złożył jej wyrazy uznania oraz podziękowanie za wieloletnie wsparcie psychologiczne, udzielane funkcjonariuszom BSW KGP w ich trudnej służbie.

Powrót na górę strony
Polska Policja