Warsztaty szkoleniowe - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Warsztaty szkoleniowe

Data publikacji 23.02.2015

W dniach 11-13.02.2015 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, zorganizowane zostały warsztaty szkoleniowe w zakresie "Praktycznych aspektów wykorzystania systemów: WZI, SWD, KSIP oraz modułu kadrowego SWOP".

W szkoleniu uczestniczyło łącznie 18 funkcjonariuszy i pracowników biura, zarówno osób będących administratorami systemów, jak również operatorów i typowych użytkowników realizujących sprawdzenia w prowadzonych sprawach.

Zaproszeni przedstawiciele Wydziału Obsługi Informacyjnej Biura Służby Kryminalnej KGP zaprezentowali ogólne informacje na temat funkcjonowania systemu KSIP, a także obowiązki rejestracyjne ciążące na funkcjonariuszach i pracownikach cywilnych biura oraz możliwości wykorzystania danych zgromadzonych w systemie pod kątem analiz i typowania.

Odrębnym, przedstawionym zagadnieniem były możliwości wykorzystania systemu SWD. Przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP omówili historię jego powstania, praktyczne sposoby wprowadzania danych oraz możliwości wykorzystania zgromadzonych już informacji za pomocą tworzonych raportów.

Z kolei przedstawiciel Gabinetu Komendanta Głównego Policji przedstawił możliwości wykorzystania systemu SWOP.

Głównym tematem szkolenia było przede wszystkim omówienie nowo tworzonej wersji aplikacji WZI, przedstawienie zasad działania i możliwości uzyskiwania danych przez przedstawiciela Wydziału Wsparcia Programistycznego Biura Łączności i Informatyki KGP. Zajęcia odbywały się w udostępnionej przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pracowni informatycznej, gdzie uczestnicy szkolenia mogli korzystać z baz szkolnych.

Powrót na górę strony
Polska Policja