Odprawa kadry kierowniczej BSW KGP - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Odprawa kadry kierowniczej BSW KGP

Data publikacji 25.02.2015

W dniach 2 – 5 września 2014 roku w Ośrodku Szkoleniowym Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Magdalence, odbyła się odprawa szkoleniowa kadry kierowniczej Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

W odprawie uczestniczyli Dyrektor BSW KGP - insp. Ryszard Walczuk, Zastępcy Dyrektora BSW KGP - insp. Grzegorz Kisiel oraz mł. insp. Piotr Hac, Naczelnik Zarządu w Warszawie BSW KGP - insp. Piotr Zieliński oraz Naczelnicy wydziałów Biura, a także przedstawiciele Wydziału Analiz i Nadzoru BSW KGP.

Pierwszy dzień odprawy zaszczycił swoją obecnością Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński. Odprawa poświęcona była między innymi omówieniu wyników pracy osiągniętych przez poszczególne wydziały Biura Spraw Wewnętrznych KGP w I półroczu 2014 roku.

Naczelnik Wydziału Analiz i Nadzoru BSW KGP - nadkom. Zbigniew Czucha, zaprezentował efekty pracy Biura w pierwszych 6 miesiącach br., w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prelegent wskazał na wyniki osiągnięte w toku prowadzonej pracy operacyjno-rozpoznawczej, dochodzeniowo-śledczej, profilaktyki antykorupcyjnej oraz przedsięwzięcia BSW KGP realizowane w wymienionym okresie. Oceny pracy podległych wydziałów Biura dokonali także Zastępcy Dyrektora BSW KGP - insp. Grzegorz Kisiel i mł. insp. Piotr Hac oraz Naczelnik Zarządu w Warszawie BSW KGP insp. Piotr Zieliński.

W toku odprawy uczestnicy zapoznali się ze zmianami w przepisach kodeksu postępowania karnego, które wejdą w życie w lipcu 2015 roku, Programem Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019 w świetle roli BSW KGP, programem do analizy kryminalnej LINK II. Przedstawiciele Biura Logistyki Policji KGP omówili Program standaryzacji komend i komisariatów Policji. Przybliżono także niektóre ze zrealizowanych w komórkach merytorycznych BSW KGP spraw operacyjnych, a także zagadnienia związane z prowadzoną w BSW KGP pracą operacyjną.

Ponadto uczestnicy narady wzięli udział w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez przedstawicieli Wydziału Psychologów Policyjnych Gabinetu Komendanta Głównego Policji pt. "Praktyczne aspekty motywowania pracowników", a także przeszli szkolenie i egzamin z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Naczelników wydziałów BSW KGP.

Na zakończenie pierwszego dnia odprawy odbyła się uroczysta kolacja, podczas której ze służbą w Policji, pożegnali się: Naczelnik Wydziału w Łodzi BSW KGP - mł. insp. w stanie spoczynku Sławomir Urbaniak, i Naczelnik Wydziału w Bydgoszczy BSW KGP - mł. insp. w stanie spoczynku Mirosław Milak.

Powrót na górę strony
Polska Policja