Narada szkoleniowa przedstawicieli Prokuratury i BSW KGP - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Narada szkoleniowa przedstawicieli Prokuratury i BSW KGP

Data publikacji 27.03.2015

W dniach 25-27 marca 2015 roku w ośrodku "Kaper" w Juracie na Helu, odbyła się pierwsza z zaplanowanych na bieżący rok - narad szkoleniowych przedstawicieli Prokuratury i Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, na temat współpracy w zakresie ścigania przestępstw, popełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji.

W szkoleniu wzięli udział prokuratorzy prokuratur rejonowych z terenu apelacji gdańskiej, łódzkiej, poznańskiej, wrocławskiej i szczecińskiej, a także przedstawiciele: Prokuratury Generalnej, Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie oraz Biura Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. Naradę swoją obecnością zaszczyciła Pani sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, a także przedstawiciele FBI oraz prokuratorzy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Z ramienia BSW KGP w naradzie uczestniczyli: insp. Grzegorz Kisiel, Zastępca Dyrektora BSW KGP, nadkom. Zbigniew Czucha, Naczelnik Wydziału Analiz i Nadzoru BSW KGP, przedstawiciele kadry kierowniczej wydziałów terenowych Biura, Wydziału Analiz i Nadzoru BSW KGP oraz policjanci BSW KGP, koordynujący lub wykonujący czynności dochodzeniowo-śledcze w śledztwach własnych prokuratora.

Prokuratorów oraz zaproszonych gości, zapoznano między innymi z problematyką funkcjonowania BSW KGP w strukturze Policji, omówiono zadania i rolę Biura, przedsięwzięcia zrealizowane przez policjantów BSW KGP w 2014 roku, obszary zagrożenia przestępczością i specyfikę ścigania przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji, z uwzględnieniem aspektów prowadzonej pracy operacyjno-rozpoznawczej.

Przedstawiciel Prokuratury Generalnej podsumował współpracę w zakresie ścigania przestępczości w Policji za rok 2014, w szczególności postępowania przygotowawcze związane z pozbawianiem życia oraz nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem lub karaniem, których sprawcami są funkcjonariusze Policji lub inni funkcjonariusze publiczni, w świetle wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 27 czerwca 2014 roku.

Pani sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego zaprezentowała nowy model postępowania przygotowawczego w świetle nowelizacji przepisów ustawy Kodeks postępowania karnego. Radca Ministra Spraw Wewnętrznych zapoznała uczestników z możliwością udostępniania informacji, dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez Policję.

Kolejnym interesującym punktem programu było omówienie doświadczeń pracy przez gości z Federalnego Biura Śledczego oraz prokuratorów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze, a jego uczestnikom zapadły w pamięć wiosenne widoki Juraty.

Powrót na górę strony
Polska Policja