Narada szkoleniowa przedstawicieli jednostek organizacyjnych Prokuratury i BSW KGP - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Narada szkoleniowa przedstawicieli jednostek organizacyjnych Prokuratury i BSW KGP

Data publikacji 17.06.2015

W ośrodku szkoleniowo - wypoczynkowym "Dafne" w Zakopanem w dniach 10-12 czerwca 2015 roku, odbyła się kolejna z zaplanowanych na rok 2015, narada szkoleniowa przedstawicieli jednostek organizacyjnych Prokuratury i Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, na temat zwalczania przestępczości w Policji.

Szkolenie miało charakter centralny i przeznaczone było dla prokuratorów koordynatorów współpracy Prokuratury i BSW KGP z ramienia prokuratur apelacyjnych oraz okręgowych całego kraju, a także dla kadry kierowniczej BSW KGP. W naradzie uczestniczyli Dyrektor i Zastępca Dyrektora BSW KGP, naczelnicy komórek organizacyjnych Biura, przedstawiciele Wydziału Analiz i Nadzoru BSW KGP oraz koordynator współpracy Prokuratury i BSW KGP z Prokuratury Generalnej.

Naradę swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: sędzia Sądu Najwyższego Izby Karnej, sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz radca Ministra Spraw Wewnętrznych z Biura Ochrony Informacji Niejawnych MSW.  Gośćmi szkolenia byli również funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Narada poświęcona została zaprezentowaniu uczestnikom nowego modelu postępowania przygotowawczego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, w tym problematyki ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, ze szczególnym uwzględnieniem anonimizacji ich danych adresowych.

Omówiono także zagadnienie zastosowania w praktyce art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny oraz udostępniania materiałów z czynności operacyjno-rozpoznawczych.  

Policjanci BSW KGP oraz funkcjonariusze BSW SG przybliżyli aspekty prowadzenia prac operacyjno-rozpoznawczej oraz dochodzeniowo-śledczej, na przykładzie zrealizowanych przez nich spraw. Omówiono także obszar zagrożenia środowiska policyjnego przestępczością związaną z przemocą na służbie, opisano funkcjonowanie policyjnych baz danych.

Podczas szkolenia odbyła się także odprawa kadry kierowniczej BSW KGP.

Szkoleniu towarzyszyła piękna pogoda i malownicze widoki polskich Tatr …………

Powrót na górę strony
Polska Policja