Odprawa szkoleniowa kadry kierowniczej BSW KGP - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Odprawa szkoleniowa kadry kierowniczej BSW KGP

Data publikacji 08.10.2015

W dniach 15-18 września 2015 roku w Magdalence, odbyła się odprawa szkoleniowa kadry kierowniczej Biura Spraw Wewnętrznych KGP. Odprawa poświęcona była między innymi podsumowaniu pracy Biura Spraw Wewnętrznych KGP w okresie 8 miesięcy 2015 roku.

W odprawie uczestniczyli: Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych KGPinsp. Ryszard Walczuk, Zastępcy Dyrektora BSW KGP – insp. Grzegorz Kisiel oraz mł. insp. Piotr Hac, Naczelnik Zarządu w Warszawie BSW KGP – insp. Piotr Zieliński oraz Naczelnicy wydziałów Biura, a także przedstawiciele Wydziału Analiz i Nadzoru BSW KGP. Pierwszy dzień odprawy swoją obecnością uświetnił Komendant Główny Policji – gen. insp. Krzysztof Gajewski.

Podczas odprawy Komendant Główny Policji wręczył upominki okolicznościowe oraz listy gratulacyjne wyróżniającym się w służbie Naczelnikom BSW KGP.

Uczestnicy odprawy zapoznali się z wynikami analizy, dotyczącej przemocy na służbie w I półroczu 2015 roku, zasadami postępowania w przypadku usuwania informacji z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, przybliżona została także treść zarządzenia oraz wytycznych Komendanta Głównego Policji w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej. Zaprezentowano również zasady rozpatrywania przez Policję petycji.

Przedstawicielka Biura Logistyki Policji KGP, omówiła stan realizacji w bieżącym roku Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji, funkcjonariuszka Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przedstawiła zasady przeprowadzania badań wariograficznych, zarówno na potrzeby procesu karnego jak i do celów kadrowych. Omówiono także niektóre ze spraw realizowanych przez policjantów komórek organizacyjnych BSW KGP, a także wybrane zagadnienia związane z prowadzoną w Biurze pracą operacyjną.

Powrót na górę strony
Polska Policja