Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Seminarium dot. przeciwdziałania i zwalczania przestępczości korupcyjnej w służbach mundurowych

W dniach 18-20 listopada 2015 roku w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym "Kaper" w Juracie odbyło się - zorganizowane przez Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałaniu Korupcji w latach 2014-2019 – seminarium "Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej w służbach mundurowych".

Z ramienia BSW KGP w seminarium uczestniczyli insp. Ryszard Walczuk, Dyrektor BSW KGP, naczelnicy, zastępcy naczelników, policjanci wydziałów Biura, a także policjanci i pracownicy Wydziału Analiz i Nadzoru i Wydziału Ogólnego BSW KGP.

W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele Prokuratury Generalnej, prokuratur apelacyjnych i okręgowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Służby Celnej, WSPol oraz Szkoły Policji w Pile, Biura Kontroli, Biura Służby Kryminalnej i Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń różnych służb i instytucji związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw korupcyjnych popełnianych przez funkcjonariuszy publicznych, w tym przybliżenie roli, zadań oraz możliwości służb, powołanych do walki z tego rodzaju przestępczością. Podczas seminarium zaprezentowano skalę przestępczości korupcyjnej, formy przeciwdziałania korupcji oraz sposoby jej zwalczania.

Seminarium rozpoczęło wystąpienie przedstawiciela WAiN BSW KGP, który zaprezentował system antykorupcyjny w Policji oraz realizację przez BSW KGP zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.

Spośród wystąpień, szczególne zainteresowanie wzbudziły prelekcje przedstawicieli Służby Kontrwywiadu Wojskowego na temat "Zwalczania korupcji jako elementu osłony kontrwywiadowczej" oraz "Osłony antykorupcyjnej", przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej na temat "Analizy oświadczeń majątkowych oraz prowadzenia postępowań sprawdzających wobec żołnierzy Żandarmerii Wojskowej jako elementu przeciwdziałania korupcji", a także wykład przedstawicielki Izby Celnej w Olsztynie, dotyczący Programu Antykorupcyjnego w Służbie Celnej.

Interesującym punktem programu były także wypowiedzi Prokuratorów, którzy zaprezentowali swoje doświadczenia w realizowanych przez nich sprawach korupcyjnych.

Na uwagę zasługiwał również wykład dr Wiesława Jasińskiego z WSPol, zawierający uwagi do Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 oraz przedstawiciela BSW SG, który przedstawił uczestnikom seminarium realizację przez Straż Graniczną Rządowego Programu Przeciwdziałania  Korupcji na lata 2014-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja