Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Narada szkoleniowa nt. wybranych zagadnień współpracy Prokuratury i BSW KGP w zakresie ścigania przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji

Data publikacji 02.09.2009 CSP Legionowo

W dniach 22–24 czerwca 2009r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się wspólna narada szkoleniowa przedstawicieli jednostek organizacyjnych Prokuratury i Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Na wstępie narady Dyrektor BSW KGP podsumował trzy edycje wspólnych warsztatów szkoleniowych, które odbyły się w 2008 roku oraz dotychczasowe osiągnięcia. Podkreślił, iż zasadniczym efektem współpracy jest wyznaczenie prokuratorów koordynujących nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi wobec funkcjonariuszy i pracowników Policji, którzy funkcjonują na szczeblu Apelacji i Okręgów.

Na naradzie zaprezentowano, m.in. problematykę przestępczości w Policji oraz przybliżono stan etatowy Policji w podziale na funkcjonariuszy i pracowników Policji, przekazano prokuratorom opracowanie dotyczące roli i zadań BSW KGP w strukturach organizacyjnych Policji oraz przedstawiono zasady naboru funkcjonariuszy do służby w BSW KGP. Podsumowano także prowadzoną na wysokim poziomie merytorycznym współpracę wydziałów terenowych BSW KGP z jednostkami organizacyjnymi Prokuratury. Naczelnicy poszczególnych wydziałów zaprezentowali sprawy realizowane przez BSW KGP, omówili sposób działania sprawców przestępstw oraz zakres współpracy z Prokuraturą.

Powrót na górę strony
Polska Policja