Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Szkolenie nt. "Metodyka prowadzenia postępowań karnych z zakresu przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji"

Data publikacji 02.09.2009 Popowo

W dniach 15-17 grudnia 2008 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr i Sądów Powszechnych i Prokuratury dla prokuratorów prokuratur apelacyjnych i okręgowych z całego kraju, pełniących nieetatową funkcję koordynatora współpracującego z terenowymi wydziałami BSW KGP - w sprawach prowadzonych przeciwko funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz dla prokuratorów Biura do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

W szkoleniu wzięła również udział kadra kierownicza Biura Spraw Wewnętrznych KGP reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora BSW KGP - mł. insp. Ryszarda Walczuka, Naczelników Zarządów I - III, Naczelników Wydziałów terenowych oraz Wydziału III, a także zaproszeni goście z Komendy Głównej Straży Granicznej.

Celem szkolenia było wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy publicznych, szczególnie przez funkcjonariuszy i pracowników Policji. Szkolenie stanowiło kontynuację szkoleń jakie w 2008 roku odbyły się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie z udziałem funkcjonariuszy BSW KGP oraz prokuratorów koordynujących nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi wobec funkcjonariuszy i pracowników Policji, którzy funkcjonują na szczeblu Apelacji i Okręgów.

Opracowanym w Prokuraturze Krajowej ramowym programem szkolenia objęto przede wszystkim problematykę przedmiotowej przestępczości w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a także wybrane aspekty czynności operacyjno-rozpoznawczych.

W programie zajęć seminaryjno-warsztatowych na temat metodyki prowadzenia śledztw, szczególny akcent położono na wykorzystywanie wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych w postępowaniu karnym i rolę prokuratora w zakresie przeprowadzania lub wykorzystywania w postępowaniu przygotowawczym dowodów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej i operacji specjalnej.

Powrót na górę strony
Polska Policja