III Międzyresortowe Seminarium Poligraficzne - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

III Międzyresortowe Seminarium Poligraficzne

Data publikacji 16.11.2010 Waplewo

W Waplewie w dniach 5 – 7 października 2010 r. odbyło się III Międzyresortowe Seminarium Poligraficzne dla ekspertów i specjalistów prowadzących badania poligraficzne dla celów procesowych oraz celów personalno – kadrowych, zorganizowane przez Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i innych instytucji państwowych prowadzących psychofizjologiczne badania poligraficzne oraz zaproszeni goście z: Ministerstwa Sprawiedliwości -  sędziowie, prokuratorzy i  adwokaci. Podczas obrad opracowano następujące zagadnienia:

  • kryteria dopuszczalności badań poligraficznych,
  • kryteria, jakie powinien spełniać specjalista z zakresu psychofizjologicznych badań poligraficznych,
  • system szkolenia poligraferów w Polsce,
  • wspólny projekt metodologii prowadzenia badań psychofizjologicznych dla celów procesowych i personalno-kadrowych dla wszystkich podmiotów realizujących psychofizjologiczne badania poligraficzne,
  • wspólny projekt układu opinii z badania psychofizjologicznego, sporządzanego dla celów procesowych.

Udział w seminarium i praca nad ww. zagadnieniami pozwoliła również na wymianę doświadczeń i poglądów związanych z problematyką badań poligraficznych w służbach mundurowych.

Powrót na górę strony
Polska Policja