Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Seminarium "Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej"

Data publikacji 16.11.2010 WSPol Szczytno WSPol Szczytno

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach 11-13 października 2010 r. odbyło się seminarium pt. "Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej".

Seminarium było zorganizowane przez Biuro Kryminalne KGP wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń. Oprócz policjantów wzięli w nim udział przedstawiciele środowisk i instytucji ubezpieczeniowych, w tym komórek bezpieczeństwa, likwidacji szkód oraz kontroli wewnętrznej największych działających w Polsce zakładów ubezpieczeń.

Delegowani na powyższe seminarium funkcjonariusz biura zaprezentowali wystąpienie pt. „Udział funkcjonariuszy Policji w dokonywaniu przestępstw na szkodę firm ubezpieczeniowych w świetle doświadczeń BSW KGP”.

Powrót na górę strony
Polska Policja