Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

W Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Korupcji funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych KGP uczestniczyli w sympozjum naukowym

Data publikacji 22.12.2010 Centrum Szkolenia Straży Granicznej

W dniu 9 grudnia br. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza odbyło się sympozjum naukowe „Zapobieganie i zwalczanie zjawiska korupcji w formacjach porządku publicznego”. Komendant CS Straży Granicznej – płk SG Andrzej Rytwiński dokonał otwarcia sympozjum, powitania zaproszonych gości ze Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, Wyższej Szkoły Policji oraz Uniwersytetu Olsztyńskiego, ponadto przedstawił patronat honorowy – Dyrektora Zarządu Spraw Wewnętrznych KG SG płk SG Mirosława Hakiela.

Międzynarodowy Dzień przeciwdziałania Korupcji ustanowiono na mocy Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31.10.2003 roku, który upamiętania ratyfikację Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji.

Sympozjum składało się z trzech bloków tematycznych: Strategia antykorupcyjna na przestrzeni ostatnich dwóch dekad w formacjach porządku publicznego, karno-prawne aspekty w ujęciu historycznym oraz społeczne aspekty korupcji oraz promocja etycznych wzorów postępowania.

Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji reprezentował Dyrektor Biura – insp. Lech Biernat wraz z pełniącym obowiązki Naczelnika Wydziału w Olsztynie Zarządu II BSW KGP oraz funkcjonariuszką Wydziału I BSW, która zaprezentowała Rolę Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w zwalczaniu  zapobieganiu przestępczości korupcyjnej w Policji.

Podsumowania przebiegu sympozjum dokonał prof. dr hab. Piotr Majer.

Powrót na górę strony
Polska Policja