Szkolenie dotyczące problematyki zamówień publicznych - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Szkolenie dotyczące problematyki zamówień publicznych

Data publikacji 19.06.2012 KGP

W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Komendzie Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie, z inicjatywy Biura Spraw Wewnętrznych KGP, przy wsparciu Wydziału II Biura Spraw Wewnętrznych KGP odbyło się szkolenie poświęcone problematyce Prawa Zamówień Publicznych przeprowadzone przez pracowników Urzędu Zamówień Publicznych.

Uczestnikami przedmiotowego szkolenia byli policjanci i pracownicy Biura Spraw Wewnętrznych, Biura Logistyki, Biura Finansów oraz Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji (łącznie 32 osoby). Celem szkolenia było przybliżenie i szczegółowe omówienie problematyki uregulowanej przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Podczas szkolenia przedstawiono główne zadania realizowane przez Urząd Zamówień Publicznych oraz tematykę zasad i trybu udzielania zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem trybu zamówienia z wolnej ręki i nadużyć z nim związanych. Omówiono szczegółowo nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, które naruszały zasady udzielania zamówień publicznych wskazując na możliwość zaistnienia zjawisk korupcyjnych. Podano katalog praktyk korupcyjnych, które najczęściej występowały przy udzielaniu zamówień publicznych. Przedstawiono zagadnienia funkcjonowania licytacji elektronicznej, jako trybu udzielania zamówień publicznych szeroko stosowanego przez podmioty sektora publicznego oraz nieprawidłowości i zagrożenia związane ze stosowaniem tego trybu. W toku prezentacji wskazano zasady związane z udzielaniem zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz sprzęt komputerowy z uwzględnieniem nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych.

Szkolenie obejmowało zarówno wykład i prezentacje multimedialne prowadzone przez pracowników Urzędu Zamówień Publicznych, jak i dyskusję uczestników. Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymali literaturę fachową, dotyczącą problematyki Prawa zamówień publicznych.

Powrót na górę strony
Polska Policja