Szkolenie z zakresu zwalczania przestępstw ubezpieczeniowych - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Szkolenie z zakresu zwalczania przestępstw ubezpieczeniowych

Data publikacji 19.06.2012 Warszawa

W dniach 14 – 16 maja 2012 roku w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyły się warsztaty szkoleniowe poświęcone problematyce zwalczania przestępstw ubezpieczeniowych, w tym popełnianych z udziałem funkcjonariuszy Policji.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele wydziałów terenowych BSW KGP, przedstawiciele Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeniowych PZU SA/ PZU Życie SA, UNIQA, TUiR WARTA, TUiR ALIANZ SA, jak również Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Warsztaty zostały otwarte przez Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP, insp. Ryszarda Walczuka, natomiast prowadzone były przez Z-cę Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP,  mł. insp. Piotra Haca. W ich trakcie poruszono tematy dot. m.in: przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej na szkodę zakładów ubezpieczeń; metod przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej; zasad udostępniania informacji stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową na żądanie Policji; niepokojących symptomów w działaniach Policji z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń. W trakcie warsztatów swoje wystąpienia zaprezentowali: Przewodniczący Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej PIU, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PZU SA/ PZU Życie SA - Pan Robert Dąbrowski; Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – Pani Małgorzata Barcicka.

Przedstawiciele wydziałów terenowych Biura Spraw Wewnętrznych KGP, zaprezentowali przykłady spraw z zakresu przestępczości ubezpieczeniowej z udziałem funkcjonariuszy Policji.Ponadto zaproszeni goście z Biura Kryminalnego KGP i Centralnego Biura Śledczego KGP, przedstawili i omówili wybrane sprawy dot. przestępczości ubezpieczeniowej. Swoje wystąpienia dot. wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych i na życie zaprezentowali również przedstawiciele Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej oraz zakładów ubezpieczeń biorących udział w warsztatach.

Powrót na górę strony
Polska Policja