Odprawa szkoleniowa funkcjonariuszy dochodzeniowo-śledczych - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Odprawa szkoleniowa funkcjonariuszy dochodzeniowo-śledczych

Data publikacji 02.12.2013

W dniach 25 - 27 września br., w Szklarskiej Porębie odbyła się odprawa szkoleniowa policjantów dochodzeniowo-śledczych z wydziałów terenowych BSW KGP w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego.

Odprawę prowadził Zastępca Dyrektora BSW KGP – insp. Grzegorz Kisiel. Poza funkcjonariuszami, którzy w wydziałach wykonują czynności dochodzeniowo-śledcze lub koordynują ich realizację, w spotkaniu również wzięli udział zastępcy naczelników wydziałów w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu BSW KGP, zastępca naczelnika Wydziału I Zarządu w Warszawie BSW KGP, a także naczelnik oraz przedstawiciele Wydziału Analiz i Nadzoru BSW KGP.

W trakcie narady przedstawiono i omówiono pracę procesową Biura i jej efekty za 8 miesięcy tego roku, a także poruszono zagadnienia wcześniej zgłoszone przez wydziały terenowe. Sporo miejsca poświęcono problematyce okazania policjantów, zatrzymania osoby oraz zagadnieniom rejestracyjnym. Zgodnie z  poleceniem Komendanta Głównego Policji omówiono również przypadek przekroczenia uprawnień przez policjantów z Poznania, związany z ujawnieniem przez dziennikarza popełnionego przez nich wykroczenia w ruchu drogowym.

Podsumowując naradę, Insp. Grzegorz Kisiel przekazał zebranym polecenia Kierownictwa Biura, a także informacje kadrowe.

Za szczególnie cenną należy uznać wymianę doświadczeń w ramach dyskusji na tematy związane z kosztami postępowania przygotowawczego, z powierzaniem Policji poszczególnych czynności śledztwa własnego prokuratora oraz realizacją uprawnień stron procesowych.

 

BSW KGP / bs

Powrót na górę strony
Polska Policja