Centralna narada szkoleniowa z udziałem prokuratorów - Szkolenia, narady - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Centralna narada szkoleniowa z udziałem prokuratorów

Data publikacji 16.06.2014

W dniach 14 -16 maja br. w Zakopanem odbyła się coroczna centralna narada szkoleniowa z udziałem kadry kierowniczej Biura Spraw Wewnętrznych KGP oraz przedstawicieli prokuratury koordynujących z ramienia apelacji oraz niektórych okręgów nadzór nad postępowaniami karnymi prowadzonymi przeciwko funkcjonariuszom i pracownikom Policji.

Naradę zorganizowano wspólnie z Prokuraturą Generalną i połączono ją z okresową odprawą służbową kadry kierowniczej Biura. Poza problematyką związaną z bieżącą współpracą w zakresie prowadzonych postępowań karnych w toku obrad m.in. podsumowano jej efekty za rok 2013 a także skupiono się na nowych wyzwaniach wynikających ze zmiany przepisów w procedurze karnej wprowadzonych ustawą z dnia 27 września 2013r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, które częściowo już weszły w życie a w pozostałej części będą obowiązywały od 1 lipca 2015r.

W naradzie uczestniczyli również przedstawiciele Prokuratury Generalnej, którzy m.in. omówili problematyczne kwestie wyłaniające się na tle praktyki stosowania art. 231 k.k., zwłaszcza w sprawach przeciwko funkcjonariuszom Policji, a także przedstawili i omówili prawne oraz praktyczne aspekty związane ze sporządzaniem dokumentacji związanej z wdrażaniem i eksploatacją kontroli operacyjnej wnioskowanej przez Komendanta Głównego Policji. 

Powrót na górę strony
Polska Policja