Wizyta w Narodowej Służbie Ochrony Republiki Węgierskiej - Współpraca zagraniczna - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Wizyta w Narodowej Służbie Ochrony Republiki Węgierskiej

W dniach 11-13 czerwca 2014 r., w Budapeszcie na Węgrzech, na zaproszenie strony węgierskiej, odbyła się wizyta delegacji Kierownictwa Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w Narodowej Służbie Ochrony (Nemzeti Vedelmi Szolgalat – NVSZ).

Biuro reprezentowali dyrektor Biura insp. Ryszard Walczuk, naczelnik Wydziału w Szczecinie mł. insp. Jerzy Świątek i naczelnik Wydziału III Zarządu w Warszawie podinsp. Marcin Zając.

Przedmiotowe przedsięwzięcie międzynarodowe miało na celu poznanie stosowanej przez węgierską Policję metody zwalczania i przeciwdziałania korupcji, która nie jest stosowana na terenie naszego kraju – testu wiarygodności. Zagadnienia związane z zasadami stosowania przedmiotowego testu oraz jego umocowania prawnego, znajdują się w bliskim zainteresowaniu Biura Spraw Wewnętrznych KGP, które dąży do umożliwienia stosowania takiej metody w Polsce.

Podczas spotkania strona polska przedstawiła prezentację pt. BSW KGP i jego rola w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości w Policji. W ramach prezentacji omówiono strukturę Policji, w tym szczegółowo BSW. Przedstawiono w zarysie ich historię oraz podano liczebność. Ponadto wskazano przyczyny powstania BSW, jego zadania oraz omówiono obszary zagrożeń przestępczością w Policji. Na zakończenie polski prelegent poruszył kwestie dotyczące przekazywania informacji do BSW przez osoby zatrudnione w Policji oraz wymienił inicjatywy tej służby w zakresie działalności profilaktycznej, w tym badania narkotykowe wobec kandydatów jak i osób służących lub pracujących w polskiej Policji.

Następnie strona węgierska, w szczególności przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych NSO, w trakcie kolejnych dni, omówili strukturę organizacyjną oraz zakres działalności NSO. Ponadto przybliżyli techniki operacyjne, metody i procedury stosowane w tej służbie, w szczególności w zakresie stosowania testu wiarygodności. Zgodnie z węgierskimi przepisami celem testowania wiarygodności jest ustalenie czy dana osoba stosuje się do ustawowych obowiązków w pracy. Aby to ustalić, organ ds. wewnętrznych przeprowadza test wiarygodności będący wykreowaniem sztucznych sytuacji, które mogą się wydarzyć lub można przyjąć, że się wydarzą w rzeczywistości, w trakcie wykonywania danej pracy. Zaznaczyć należy, iż naruszenie prawa rozpoznane w trakcie testu wiarygodności nie może być użyte, jako podstawa do rozpoczęcia procedury dyscyplinarnej lub o wykroczenie. 

Na zakończenie spotkania uzgodniono, iż będzie ono początkiem dalszej współpracy pomiędzy stroną węgierską i polską w zakresie przedmiotowej problematyki.

Powrót na górę strony