Kurs CEPOL w Rumunii - Współpraca zagraniczna - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Kurs CEPOL w Rumunii

Przedstawiciele dwudziestu dwu państw w dniach 15-19 maja 2017 r. uczestniczyli w kursie zorganizowanym w stolicy Rumunii – Bukareszcie, przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (ang. European Union Agency for Law Enforcement Training), mającym na celu optymalizację współpracy pomiędzy poszczególnymi państwami oraz podniesienie umiejętności funkcjonariuszy organów ścigania w zakresie tematyki kursów organizowanych przez CEPOL. Tematem spotkania była problematyka zapobiegania i zwalczania korupcji.

W pięciodniowym kursie uczestniczyli przedstawiciele Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji i Węgier.

Kurs przede wszystkim poświęcony był przeciwdziałaniu przestępczości wśród służb funkcjonujących w ramach resortu spraw wewnętrznych, jednakże równie interesujące zajęcia dotyczące korupcji dotyczące jej innych obszarów zostały przeprowadzone m.in. przez przedstawiciela belgijskiej Policji, który omówił tzw. korupcję sportową; przedstawicieli OLAF tj. Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Nadużyciom, którego głównym zadaniem jest ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, jej obywateli oraz dobrego imienia Unii Europejskiej oraz rumuńskiej służby DNA (ang. National Anticorruption Directorate), która zajmuje się ściganiem korupcji na najwyższym szczeblu władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej.

Jako jeden z ekspertów / wykładowców wystąpił przedstawiciel Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, który przedstawił prezentację nt. podejmowanych przez BSW KGP działań wynikających z analizy stanu zagrożenia przestępczością w środowisku polskiej Policji, które przeciwdziałają korupcji.

Uzupełnieniem wykładów były warsztaty, w ramach których uczestnicy kursu podzieleni na grupy, podczas analizy przedstawionych zagadnień dotyczących zapobiegania i zwalczania korupcji w sposób praktyczny wykorzystywali posiadaną i nabytą w trakcie kursu wiedzę.

Powrót na górę strony