Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

IV międzynarodowe forum służb odpowiedzialnych za zwalczanie korupcji w środowisku służb porządku publicznego

W dniach 15-17 kwietnia 2008 r. w Bratysławie odbyło się IV międzynarodowe forum służb odpowiedzialnych za zwalczanie korupcji w środowisku służb porządku publicznego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb wewnętrznych z krajów reprezentujących Europę Centralną:

Austria      Niemcy       Polska       Czechy       Słowacja       Węgry      Rumunia       Bułgaria      Słowenia      Serbia       Chorwacja

Delegacji polskiej przewodniczył:

Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji - insp. Marek Działoszyński.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń związanych z doskonaleniem metod w zakresie zapobiegania i wykrywania przestępstw w środowisku funkcjonariuszy.   

Efektem powyższego forum było podpisanie przez jego uczestników deklaracji dalszej współpracy, wymiany doświadczeń oraz podjęcia działań zmierzających do wypracowania skuteczniejszych narzędzi w zakresie wykrywania i zapobiegania przestępczości w środowisku służb mundurowych.

                                                                                                                                     

 

Powrót na górę strony