Wizyta przedstawiciela szwedzkiej Policji - Współpraca zagraniczna - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Wizyta przedstawiciela szwedzkiej Policji

 

   

Biuro Spraw Wewnętrznych KGP w związku z wnioskiem pozamandatowym ze Szwedzkiego Biura Łącznikowego przy Europolu nawiązało współpracę z partnerem szwedzkim w zakresie programu zapobiegania i zwalczania infiltrowania środowiska policyjnego poprzez wprowadzanie członków zorganizowanych grup przestępczych do struktur Policji.

W związku z powyższym projektem w dniach 26 – 28 stycznia 2010 roku przedstawiciel szwedzkiej Policji przebywał w Komendzie Głównej Policji, gdzie zaprezentowano mu zagadnienia dot. organizacji polskiej Policji, zadania oraz strukturę Biura Spraw Wewnętrznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na koordynowanie działań zapobiegających przestępczości w Policji. Ponadto w związku z zakresem proponowanej współpracy zapoznano delegata strony szwedzkiej także z obowiązującymi procedurami w zakresie doboru kandydatów do służby w polskiej Policji.  
 
W dalszym etapie współpracy realizowana będzie inicjatywa utworzenia platformy kontaktowej do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk w zakresie zwalczania zagrożenia ze strony zorganizowanych grup przestępczych wprowadzania swoich członków do szkół policyjnych (Policji) w celu infiltrowania środowiska policyjnego.       
Powrót na górę strony