Wizyta polskich funkcjonariuszy w Liverpool`u - Współpraca zagraniczna - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Wizyta polskich funkcjonariuszy w Liverpool`u

W dniach od 31 stycznia do 6 lutego 2010 roku policjanci Wydziału w Gdańsku Zarządu I BSW KGP wraz z policjantami Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku byli gośćmi policjantów zwalczających korupcję i inne nieetyczne zachowania w szeregach Policji Liverpool’u i całego hrabstwa Merseyside. Inicjatywa udziału policjantów BSW w projekcie: "Dobre praktyki w zapobieganiu patologiom w Policji" wypłynęła ze strony KWP. Projekt ten jest częścią programu "Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci" finansowanego przez Komisję Europejską.

Problematyką korupcji w Policji Merseyside zajmuje się Wydział do walki z Korupcją (który jest odpowiednikiem Biura Spraw Wewnętrznych KGP) oraz Wydział ds. Etyki Zawodowej, który zajmuje się rozpatrywaniem skarg na działania Policji. W brytyjskiej policji od wielu lat istnieje system zapobiegania przestępczości korupcyjnej wśród policjantów. Opiera się on, m. in. na stabilnych i wysokich zarobkach policyjnych oraz akcjach społecznych nakłaniających obywateli do informowania o wszelkich nieprawidłowości w Merseyside Police.

Ważnym elementem systemu przeciwdziałania korupcji w szeregach Policji jest dobór nowych pracowników. W ramach Wydziału dw. z Korupcją od pięciu lat działa specjalna komórka zajmująca się dokładnym sprawdzaniem kandydatów do pracy w policji oraz osób, które mają zajmować kluczowe stanowiska policyjne. Pierwszym pytaniem, które stawiane jest policjantom, wobec których wytoczono zarzuty o charakterze korupcyjnym to: "jak zostałeś policjantem i kto Cię przyjął do pracy w Policji?". Właściwy dobór jest podstawą dobrze funkcjonującej organizacji. Ponadto wszystkich kandydatów do pracy w Policji poddaje się testom na zawartość narkotyków. Okresowo podobnym badaniem objęci są również policjanci, wówczas stosuje się dobór losowy osób poddawanych badaniom. Wynik pozytywny jest równoznaczny z usunięciem z szeregów Policji. Odmowa poddania się badaniu jest traktowana jak wynik pozytywny.

Spotkania z brytyjskimi policjantami stanowiły bazę wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego ścigania policjantów popełniających przestępstwa oraz stosowania coraz bardziej skutecznych działań profilaktycznych.

           
Powrót na górę strony