Wzmacnianie działań antykorupcyjnych w Policji i Straży Granicznej - Współpraca zagraniczna - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Wzmacnianie działań antykorupcyjnych w Policji i Straży Granicznej

W dniach od 28 czerwca do 2 lipca 2010 r. w Mińsku odbyła się realizacja I etapu projektu nr 262/2010 z zakresu wsparcia administracji rządowej, w tym organów ścigania w zakresie promocji demokracji, dobrego rządzenia i stabilności pod tytułem "Wzmacnianie działań antykorupcyjnych w Policji i Straży Granicznej", którego beneficjentem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi.

Seminarium zorganizowane było przez Biuro Spraw Wewnętrznych KGP pod kierownictwem mł. insp. Lecha Biernata - Dyrektora BSW KGP, przy nieocenionym wsparciu akredytowanego oficera łącznikowego polskiej Policji Mińsku - nadinsp. Jacka Stanieckiego. Wykładowcami z ramienia polskiej Policji byli: podinsp. Władysław Socha, mł. insp. Leszek Purski, nadkom. Kamila Zimoń oraz przedstawiciel Straży Granicznej - mjr SG Jerzy Niedźwiedź - Zastępca Dyrektora Zarządu Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Straży Granicznej.

STOP KORUPCJI

Program seminarium obejmował tematykę dotyczącą m. in. rozwiązań prawnych i instytucjonalnych w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej, obszarów zagrożeń przestępczością, badania opinii społecznej na temat korupcji w Polsce, doświadczeń z okresu przedakcesyjnego i członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie podwyższania standardów antykorupcyjnych w polskiej Policji.

Problematyka korupcyjna, zrealizowane sprawy oraz procedura kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej to tylko niektóre z zagadnień, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem funkcjonariuszy białoruskich. Drugi etap szkolenia w formie wizyty studyjnej w KGP zaplanowano na wrzesień br.

Projekt jest realizowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej MSZ w 2010 roku finansowanego ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa.

Powrót na górę strony