Konferencja „Europejskie warunki dla integralności – nowe perspektywy” - Współpraca zagraniczna - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Konferencja „Europejskie warunki dla integralności – nowe perspektywy”

W dniach 17-19 listopada 2010 r. odbyła się Konferencja pt. „Europejskie warunki dla integralności – nowe perspektywy” zorganizowana przez EPAC - Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji. Uczestnikami konferencji byli funkcjonariusze Policji, prokuratorzy, urzędnicy z krajów europejskich zajmujących się zagadnieniem korupcji w różnych aspektach. Polską Policję reprezentowała podinsp. Kamila Zimoń z Biura Spraw Wewnętrznych.

Podczas konferencji posumowano otwarcie Międzynarodowej Akademii Antykorupcyjnej  (IACA) International Anti-corruption Academy  - jako międzynarodowego centrum doskonałego dla nowego i holistycznego podejścia do zwalczania korupcji. Następnie przedstawiciel Komisji Europejskiej  przedstawił europejskie inicjatywy antykorupcyjne na rok 2011 oraz podsumował dwuletnie funkcjonowanie sieci Epacu- tj. EACN- European Anti-corruption Network. Omówiono zagadnienia korupcji uwzględnione w Programie Sztokholmskim, m. in.: rozwój wskaźników w celu zbadania efektów zwalczania korupcji –
w zacieśnionej współpracy z GRECO, kwestie przyjęcia Rady Unii Europejskiej do GRECO oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi z UNCAC, GRECO, OECD.

 W ramach warsztatów z zakresu praw człowieka przedstawiono standardy w prowadzeniu śledztw w zakresie korupcji. Przytoczono orzeczenia stwierdzające naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Kolejnym zagadnieniem omawianym podczas konferencji były dylematy prowadzenia polityki public relations pt. Transparentność kontra Niejawność oraz Strategie komunikacji.Podczas konferencji przekazano ponadto materiał wypracowany w ramach grupy roboczej EPAC’u pt. Zasady Europejskiego Nadzorowania Policji, wypracowane w celu rozwoju minimalnych standardów niezależności instytucji publicznych spełniących  nadzór nad Policją. 

Powrót na górę strony