Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Partnerstwo Wschodnie – seminarium antykorupcyjne zorganizowane 
przez Biuro Spraw Wewnętrznych KGP dla policjantów z Mołdowy

 W dniach 6 – 10 czerwca br. w Kiszyniowie odbyła się realizacja I etapu projektu nr 99/2011 pt.: ”Wzmacnianie działań antykorupcyjnych w Policji i Straży Granicznej” w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ w 2011 r. w dziedzinie/sektorze wsparcia: dobre rządzenie (good governance), w szczególności zwalczanie korupcji w krajach Partnerstwa Wschodniego.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Departamentów z MSW Mołdowy zajmujących się problematyką przestępczości korupcyjnej w Policji oraz w Straży Granicznej.Największym zainteresowaniem uczestników projektu cieszyła się tematyka dotycząca polskich rozwiązań prawnych w zakresie przestępstw korupcyjnych oraz ustawowych uprawnień Policji przyczyniających się do ustalenia sprawców oraz uzyskania dowodów tego rodzaju przestępczości  m. in. w zakresie stosowania kontrolowanego przyjęcia/wręczenia korzyści majątkowej oraz omówiono przykłady zrealizowanych spraw przez BSW. Mając na względzie, że zarówno Polska, jak i Mołdowa jest członkiem Rady Europy i sygnatariuszem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, podczas seminarium przedstawiono ponadto orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach policyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na respektowanie godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka w toku codziennej służby.

Z ramienia Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Dyrektora biura - insp. Lecha Biernata oraz funkcjonariuszy BSW KGP. W projekcie ponadto uczestniczył zastępca Dyrektora Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej – ppłk SG Jerzy Niedźwiedź.

Aktualnie trwają przygotowania do realizacji II etapu projektu w formie wizyty studyjnej mołdowskich funkcjonariuszy w Polsce, który został zaplanowany na II połowę września br.

 

                      

                      

                                                 

 

 

Powrót na górę strony