Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Policjanci Biura Spraw Wewnętrznych KGP realizują projekt dla Republiki Armenii w ramach Partnerstwa Wschodniego

 W dniach 27 czerwca – 1 lipca br. w Erywaniu odbyła się realizacja I etapu projektunr 99/2011 pt.: ”Wzmacnianie działań antykorupcyjnych w Policji i Straży Granicznej” w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ w 2011 r. 

W seminarium uczestniczyli funkcjonariusze Policji z Komendy Głównej Policji Republiki Armenii oraz przedstawiciele Straży Granicznej, do których zadań należy zwalczanie lub zapobieganie przestępczości korupcyjnej. Duże zainteresowanie beneficjentów szkolenia  wzbudziły zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów realizacji spraw przez BSW oraz efekty działań operacyjnych w postaci zapisów audiowizualnych - przyczyniających się do ustalenia sprawców oraz uzyskania dowodów przestępczości korupcyjnej wśród policjantów.

 

Pierwszy etap projektu został zrealizowany przez sześcioro polskich ekspertów, w tym przez: zastępcę dyrektora BSW - insp. Ryszarda Walczuka, zastępcę Naczelnika Wydziału w Warszawie Zarządu III - podinsp. Renatę Ziemlewicz, p.o. Naczelnika Zarządu II - podinsp. Janusza Rzeczkowskiego,  Naczelnika Wydziału w Rzeszowie Zarządu II – mł. insp. Ryszarda Jemioło, Naczelnika Wydziału w Bydgoszczy Zarządu I – mł. insp. Mirosława Milaka oraz przez zastępcę Dyrektora Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej – ppłk SG Wiesława Dębowskiego.Mając na uwadze podobne doświadczenia polskiej i ormiańskiej Policji istotne znaczenie miała wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania korupcji w szeregach Policji oraz Straży Granicznej.

 

Trwają przygotowania do realizacji wizyty studyjnej ormiańskich funkcjonariuszy w Polsce, gdzie m. in., zapoznają się ze specyfiką pracy policjantów BSW oraz ZSW Straży Granicznej oraz stosowanymi środkami techniki operacyjnej w ramach ujawniania przestępczości korupcyjnej w Policji oraz Straży Granicznej.

 
                                          
 
                                                                      
 

 

 

 
Powrót na górę strony