Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Wizyta studyjna funkcjonariuszy z Republiki Armenii w Komendzie Głównej Policji w Polsce

W dniach od 24 do 28 października 2011 r. w Warszawie delegacja funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji Armenii uczestniczyła w II etapie projektu nr 99/2011 pt.: ”Wzmacnianie działań antykorupcyjnych w Policji i Straży Granicznej”, który został zrealizowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2011 r. i był współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa. Wizytę studyjną oficjalnie otworzył zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Waldemar Jarczewski wraz z Ambasadorem Armenii w RP oraz z insp. Lechem Biernatem, Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych.

Podkreślono doniosłą rolę wymiany doświadczeń polskich i ormiańskich funkcjonariuszy zwalczających korupcję we własnych służbach. Podczas wizyty zaprezentowano: możliwości wsparcia technicznego we wdrażaniu ofensywnych metod pracy operacyjnej w sprawach dotyczących przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy oraz pracowników Policji z wykorzystaniem nowych technologii w zwalczaniu korupcji, regulacje prawne i aspekty praktyczne wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach policyjnych oraz wnioski płynące z niego dla praktyki policyjnej. Omówiono policyjne bazy danych oraz możliwości wykorzystania informacji w analizie kryminalnej oraz systemowe rozwiązania antykorupcyjne. Beneficjenci projektu mieli możliwość zapoznania się ze Stołecznym Stanowiskiem Kierowania, Mobilnym Centrum Monitoringu oraz filią Muzeum Narodowego – Muzeum Policji w Komendzie Stołecznej Policji. Koordynatorka projektu podinsp. Kamila Zimoń podsumowała merytoryczną część wizyty studyjnej oraz całości zrealizowanego projektu.

Przedstawiciele Armenii wyrazili wyrazy uznania dla profesjonalizmu funkcjonariuszy tut. biura oraz przekazali podziękowania dla wszystkich wykładowców i organizatorów projektu, licząc na kontynuowanie projektu w przyszłych latach.
 

Powrót na górę strony
Polska Policja