Konferencja EPAC/EACN „Standards in Integrity” - Współpraca zagraniczna - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Konferencja EPAC/EACN „Standards in Integrity”

W dniach 23-25 listopada br. w Laxenburgu (Austria) w Międzynarodowej Akademii Antykorupcyjnej odbyła się doroczna konferencja Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Policji i innych służb krajów europejskich zajmujących się zwalczaniem i zapobieganiem korupcji na różnych szczeblach. Biuro Spraw Wewnętrznych KGP reprezentowała podinsp. Kamila Zimoń. Podczas konferencji debatowano m. in. o wyzwaniach europejskich, perspektywach i rozwoju zwalczania i zapobiegania korupcji, podczas panelu pt. „Zwalczanie korupcji może naruszać prawa człowieka” zaprezentowano niedopuszczalne praktyki naruszające gwarancje niektórych międzynarodowych konwencji, a ponadto przedstawiono i omawiano rezultaty prac w grupach roboczych.
 

Powrót na górę strony