Robocze spotkanie na Słowacji - Współpraca zagraniczna - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Robocze spotkanie na Słowacji

W dniach 18-19 września 2013r., w Starym Smokowcu na Słowacji, odbyło się robocze spotkanie delegacji przedstawicieli Służby Inspekcyjnej i Kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Słowacji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Z ramienia BSW KGP w spotkaniu uczestniczył dyrektor Biura insp. Ryszard Walczuk, naczelnik Wydziału w Krakowie oraz funkcjonariusz Wydziału Ogólnego. Podczas spotkania uczestnicy omawiali problemy w następujących obszarach:

  • pozycja jednostek organizacyjnych, podstawy prawne,
  • struktura organizacyjna,
  • kompetencje, podległość, zadania komórek organizacyjnych,
  • współpraca z innymi organami,
  • wykrywanie korupcji wśród funkcjonariuszy policji,
  • osiągane wyniki w zakresie wykrywania i ścigania przestępstw, których dopuszczają się funkcjonariusze policji,
  • podjęte działania przeciwdziałające bezprawnym działaniom funkcjonariuszy policji,
  • możliwości międzynarodowej współpracy.

Na zakończenie, uczestnicy spotkania zawarli porozumienie w zakresie dalszej współpracy w obszarze wykrywania oraz ścigania przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy Policji, jak również w przypadku potrzeby udzielania wzajemnej współpracy międzynarodowej, przy respektowaniu przepisów prawa. Członkowie delegacji wskazali również potrzebę organizowania wzajemnych spotkań roboczych i wyrazili pogląd, że obustronne kontakty wpłyną na rozwój dobrosąsiedzkich stosunków oraz rozszerzenie profesjonalnych kontaktów dotyczących omawianej problematyki.

 

 

BSW KGP / bs

Powrót na górę strony