Konferencja EPAC / EACN 2013 - Współpraca zagraniczna - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Konferencja EPAC / EACN 2013

W dniach 13 – 15 listopada 2013r. w Krakowie odbyła się 13 Doroczna Konferencja Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji, Europejskiej Sieci Antykorupcyjnej (EPAC/EACN). Jej organizatorami byli Biuro Spraw Wewnętrznych KGP oraz Centralne Biuro Antykorupcyjnej przy wsparciu EPAC/EACN oraz udziale Biura Służby Kryminalnej KGP. Na spotkaniu gościli przedstawiciele służb i instytucji antykorupcyjnych z 29 państw.

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się w Sali Obrad Miasta Kraków. Wzięli w nim udział Prezydent EPAC Giovanni Kessler, Szef CBA Paweł Wojtunik, Prokurator Generalny Andrzej Seremet, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Dyrektor CBŚ KGP nadinsp. Igor Parfieniuk jako przedstawiciel Komendanta Głównego Policji oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Mariusz Dąbek i Zastępca Dyrektora BSW KGP mł. insp. Piotr Hac. W konferencji uczestniczyli także funkcjonariusze BSW KGP.

Utworzone w 2004 r. stowarzyszenie Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji (EPAC) skupia w sobie ponad 60 instytucji antykorupcyjnych. W oparciu o EPAC w 2008 r. powstała Europejska Sieć Antykorupcyjna (EACN), będąca spoiwem sieci kontaktów antykorupcyjnych, zrzeszających blisko 50 struktur państwowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Inicjatywa EPAC/EACN stała się dorocznym przedsięwzięciem podnoszącym oraz budującym świadomość w zakresie zwalczania korupcji wśród przedstawicieli krajów należących do Unii Europejskiej.

Głównym zamierzeniem corocznych konferencji jest budowanie i utrzymywanie wzajemnych relacji i współpracy między instytucjami powołanymi do walki z korupcją w administracji publicznej oraz nadzorowanie pracy organów ścigania, wymiana doświadczeń, a także metodologii przyjętej w realizacji spraw związanych z korupcją. Ideą konferencji jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, a także nowe i skuteczne rozwiązania.

Ze strony Policji głos zabrali przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych KGP i Biura Służby Kryminalnej. Pan mł. insp. Piotr Hac, Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP, omówił zjawisko korupcji w Policji z perspektywy 15 lat doświadczeń BSW KGP wraz z przykładem sprawy z zastosowaniem instytucji opisanej w art. 19 a ustawy o Policji. Wystąpienie zostało odebrane jako interesujące a w kuluarach przedstawiciele naszego biura otrzymali szereg pytań na temat polskich rozwiązań antykorupcyjnych. Z zaciekawieniem wysłuchano również wystąpienia przedstawicielki policji rumuńskiej, która przedstawiła funkcjonującą od 2007 r. w Rumunii instytucję tzw. testów weryfikacji postawy, czyli kreowania sytuacji korupcyjnej wobec losowo wytypowanych policjantów i sprawdzania przez funkcjonariuszy służby wewnętrznej zachowania tych policjantów wobec np. propozycji wręczenia im łapówki. Doświadczenia w tym zakresie są bardzo inspirujące i będę stanowiły podstawę do powrotu do idei testów weryfikacji postawy w polskim systemie prawnym. Podobne rozwiązanie funkcjonuje zresztą także na Węgrzech, a z policjantami węgierskimi nawiązano również współpracę na konferencji w zakresie wymiany doświadczeń.

Konferencja odbywała się w pięknych plenerach Krakowa i Małopolski. Duże wrażenie na gościach z zagranicy wywołało zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce.    Zwieńczeniem konferencji było przyjęcie przez uczestników „Deklaracji Krakowskiej”, podkreślającej ideę walki z korupcją oraz najistotniejsze jej elementy. Konferencja po raz pierwszy odbyła się w Polsce, w przyszłym roku planowane jest zorganizowanie tego typu spotkania przez Policję bułgarską.

Należy nadmienić, iż bardzo pozytywny odbiór konferencji przez gości zagranicznych nie byłby możliwy bez dużego zaangażowania koleżanek i kolegów z Wydziału w Krakowie BSW KGP, którzy odpowiadali za szereg kwestii organizacyjnych, w tym między innymi transfer gości z lotniska i uzgodnienia z KWP w Krakowie, a także bez udziału w przygotowaniach do konferencji Naczelnika Wydziału mł. insp. Przemysława Gryszkiwicza.

 

BSW KGP / ph (bs)

Powrót na górę strony