Obchody Święta Policji w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP w 2014 roku - Z życia biura - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Obchody Święta Policji w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP w 2014 roku

Data publikacji 29.07.2014

W dniu 22 lipca 2014 r. w ramach obchodów Święta Policji, przypadającego w 95 rocznicę powołania Policji Państwowej, odbyła się uroczystość uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji a także emerytowanych funkcjonariuszy Biura i osób spoza Policji, których zasługi dla tej formacji mundurowej zostały wysoko ocenione przez jej kierownictwo.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością gen. insp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji. Wśród zaproszonych gości byli: założyciel Biura i pierwszy jego dyrektor insp. w stanie spoczynku Jacek Górecki oraz przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Komendant Główny Policji wręczył wyróżnionym medale i odznaki, a także akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe oraz stopnie policyjne.  

Na wniosek BSW KGP Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji został odznaczony ppłk SG Jerzy Niedźwiedź - zastępca dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz 4 emerytowanych funkcjonariuszy BSW KGP: mł. insp. w st. spocz. Marek Falkiewicz, podinsp. w st. spocz. Krzysztof Górny, insp. w st. spocz. Władysław Socha, mł. insp. w st. spocz. Sławomir Urbaniak. Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji odznaczono emerytowanych funkcjonariuszy BSW KGP - asp. szt. w st. spocz. Stanisława Szymoniaka i mł. insp. w st. spocz. Janusza Wolskiego oraz 2 funkcjonariuszy i 3 pracowników BSW KGP. Wyróżnienie to jest uhonorowaniem wieloletniego zaangażowania w zapobieganie i zwalczanie przestępczości w środowisku policyjnym. Medalami za długoletnią służbę odznaczono 17 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych BSW KGP, a 37 funkcjonariuszy Biura odznaką „Zasłużony Policjant”.

Na wyższe stopnie służbowe awansowano łącznie 66 policjantek i policjantów BSW KGP, w tym za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych 9 funkcjonariuszy Policji awansowano przed terminem. Ponadto 5 funkcjonariuszom wręczono mianowania na wyższe stanowiska służbowe, a 2 pracownikom ksc umowy w zakresie podwyższenia uposażenia.

Gen. insp. Marek Działoszyński złożył funkcjonariuszom i pracownikom Biura podziękowania za dotychczasową służbę, a ich rodzinom za jakże potrzebne wsparcie, bez którego pełne oddanie się trudnej służbie często nie byłoby możliwe. Składając życzeniami dalszych sukcesów w służbie i życiu osobistym podkreślił znaczenie zadań Biura oraz misji jaką ma ono do wypełnienia dla pomyślności całej formacji. Komendant podkreślił, że w Policji nie ma miejsca dla funkcjonariuszy i pracowników, którzy dopuścili się przestępstwa. Zaznaczył również, że tak jak dotychczas niezbędne jest wnikliwe badanie każdej informacji wskazującej na popełnienie przestępstwa przez funkcjonariusza lub pracownika Policji, a ściganie  karne powinno opierać się o mocne dowody, wysoce uprawdopodobniające sprawstwo i wykluczające pomówienie.             

Przedstawiciele Biura złożyli Komendantowi Głównemu Policji gratulacje z okazji awansu na stopień generalnego inspektora, wręczając bukiet biało-czerwonych róż. Całość uroczystości dodatkowo uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Powrót na górę strony