Obchody Święta Policji w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP w 2015 roku - Z życia biura - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Obchody Święta Policji w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP w 2015 roku

W dniu 21 lipca 2015 roku funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Biura Spraw Wewnętrznych KGP obchodzili Święto Policji. Mieliśmy zaszczyt w trakcie tej uroczystości gościć Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego.

Obchody Święta Policji w BSW, rozpoczęły się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Policji nadinsp. Krzysztofowi Gajewskiemu przez Zastępcę Dyrektora BSW KGP insp. Grzegorza Kisiel.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele jednostek Policji i instytucji współpracujących  z BSW m. in. insp. Michał Domaradzki Komendant  Stołeczny Policji, insp. dr Robert Żółkiewski – Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji KGP, insp. dr Andrzej Tomczyński – Dyrektor Biura Kontroli KGP, insp. Waldemar Wódkowski – Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP oraz przedstawiciele: Generalni Inspekce Bezpecnostnich Sboru Republiki Czech, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendy Głównej Straży Granicznej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Ministra Spraw Wewnętrznych, Sądu Najwyższego, Polskiej Izby Ubezpieczeń, PZU.                                                                                              

Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych KGP insp. Ryszard Walczuk przywitał zaproszonych gości. Wspomniał iż, BSW obchodzi w tym roku 17 rocznicę powołania w strukturze Komendy Głównej Policji, jak też przypomniał zakres zadań, realizowanych w kolejnych etapach rozwoju Biura. Zwrócił uwagę, że od 2006 roku BSW w sposób usystematyzowany prowadzi i rozwija działania profilaktyczne, wzbogacając je o nowe formy.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych funkcjonariuszy i przyjaciół BSW.

Następnie Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski wręczył wyróżnionym medale i odznaki, a także akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało - 13 funkcjonariuszy, Medalem brązowym  - 17 funkcjonariuszy i jeden pracownik BSW KGP.

Srebrny Medal za Zasługi dla Policji nadano jednej osobie:  Panu Tomaszowi Kozioł – Prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Wrocław – Fabryczna. Brązowy Medal za Zasługi dla Policji nadano 14 osobom w tym: płk Janowi Michelowi  - Naczelnikowi Wydziału Generalni Inspekce Bezpecnostnich Sboru Republiki Czech, płk Januszowi Pierszała -  Zastępcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Ochrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Kontrwywiadu Wojskowego, płk Dariuszowi Trojszczakowi – Naczelnikowi Wydziału VI Zamiejscowego w Chełmie Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Pani Katarzynie Mosakowskiej – Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Sopocie, Pani Agnieszce Renieckiej – Prokuratorowi Rejonowemu w Grudziądzu, Pani Anecie Czokało-Deptuła – Prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, Panu Robertowi Dąbrowskiemu – Przewodniczącemu Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, Dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa PZU. Brązowe Medale za Zasługi dla Policji otrzymało 3 funkcjonariuszy i 2 pracowników BSW KGP. Złotą Odznakę Zasłużony Policjant otrzymało 9 funkcjonariuszy, Srebrną – 22 funkcjonariuszy, Brązową – 16 funkcjonariuszy. Łącznie na wyższe stopnie policyjne awansowano 55 policjantek i policjantów.

Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji podziękował funkcjonariuszom i pracownikom BSW za dotychczasową służbę, podkreślił istotną rolę funkcjonowania Biura Spraw Wewnętrznych w strukturze Policji.

W imieniu wyróżnionych, podziękowanie na ręce Komendanta Głównego Policji złożył mł. insp. Paweł Bednarz – Naczelnik Wydziału w Krakowie Biura Spraw Wewnętrznych.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku nadinsp. Krzysztofowi Gajewskiemu Komendantowi Głównemu Policji przez insp. Grzegorza Kisiela – Zastępcę Dyrektora BSW KGP.

 

Powrót na górę strony