Obchody Święta Policji w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP w 2016 roku - Z życia biura - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Obchody Święta Policji w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP w 2016 roku

Obchody Święta Policji funkcjonariuszy i pracowników Biura Spraw Wewnętrznych KGP odbyły się 21 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie. Policyjne święto uświetnił swoją obecnością I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Andrzejowi Szymczykowi przez Naczelnika Wydziału II w Warszawie BSW KGP nadkom. Mariusza Pawlukiewicza.

W ceremonii, oprócz odznaczonych i awansowanych policjantów i pracowników BSW KGP, udział wzięli przedstawiciele Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratury Krajowej, p.o. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Straży Granicznej, Służby Więziennej, Dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji i ich Zastępcy oraz Zastępca Dyrektora CLKP.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji, któremu asystował podinsp. Robert Stachera – Dyrektor BSW KGP, wręczył wyróżnionym medale i odznaki oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, następnie złożył życzenia policjantom, pracownikom BSW KGP i ich rodzinom.

Za wzorową postawę i zaangażowanie w realizacji regulaminowych zadań biura Kapituła Nagrody Honorowej BSW KGP przyznała dwóm policjantom Biura Szablę Honorową Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

W imieniu wyróżnionych, podziękowanie I Zastępcy Komendanta Głównego Policji złożył mł. insp. Marek Ślizak – Zastępca Dyrektora BSW KGP.

Powrót na górę strony