Obchody Święta Policji w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP w 2017 roku - Z życia biura - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Obchody Święta Policji w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP w 2017 roku

Tegoroczne Święto Policji funkcjonariusze i pracownicy Biura Spraw Wewnętrznych KGP obchodzili w dniu 25 lipca w sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

Uroczyste obchody Święta Policji w Biurze Spraw Wewnętrznych  KGP rozpoczęły się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Policji przez Dowódcę Uroczystości. Następnie wszystkich obecnych na uroczystości przywitał mł. insp. Robert Stachera, Dyrektor BSW KGP.

W ceremonii, oprócz wyróżnionych funkcjonariuszy i pracowników BSW KGP, udział wzięli przedstawiciele Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratury Krajowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, BSW Straży Granicznej, BSW Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Szef Wydziału Wewnętrznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Komendant Stołeczny Policji, Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur Komendy Głównej Policji.

Komendant Główny Policji, w asyście Dyrektora BSW KGP, wręczył wyróżnionym medale i odznaki oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Wśród wyróżnionych na wniosek kierownictwa BSW KGP Medalem za Zasługi dla Policji, znalazł się również oficer policji litewskiej.

Ponadto, czynnemu i emerytowanemu oficerowi Biura, wręczono Szable Honorowe Biura Spraw Wewnętrznych KGP, przyznane im przez Kapitułę Nagrody Honorowej BSW KGP - za wzorową postawę i zaangażowanie w  realizację regulaminowych zadań Biura oraz przyczynienie się do kształtowania pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie.

W imieniu wszystkich wyróżnionych, słowa podziękowania Komendantowi Głównemu Policji przekazał  podinsp. Mariusz Pawlukiewicz, Naczelnik Wydziału II w Warszawie BSW KGP.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie zadań realizowanych przez BSW KGP dla prawidłowego funkcjonowania całej Policji, podziękował za zaangażowanie i wysoki poziom realizacji obowiązków, a także złożył życzenia funkcjonariuszom i pracownikom Biura oraz ich rodzinom.

 

 

 

          

 

        

Powrót na górę strony