Obchody Święta Policji w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP w 2013 roku - Z życia biura - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Obchody Święta Policji w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP w 2013 roku

W dniu 23 lipca 2013 roku funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Biura Spraw Wewnętrznych KGP obchodzili Święto Policji. Na uroczystości tej mieliśmy zaszczyt gościć Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Marka Działoszyńskiego, w przeszłości dyrektora naszego biura

Podczas obchodów Święta Policji w BSW gościliśmy również przedstawicieli instytucji współdziałających z naszym biurem: Zastępcę Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Zastępcę Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Zastępcę Dyrektora Biura Pełnomocnika Ochrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, a także prokuratorów, w tym Pana Dariusza Korneluka – Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie i Pana Ryszarda Rogatko - Prokuratura Okręgowego w Warszawie.

Pan insp. Ryszard Walczuk - Dyrektor BSW przywitał zaproszonych gości, w tym przedstawicieli obecnej kadry kierowniczej oraz emerytowanych funkcjonariuszy BSW. Wspomniał, że tegoroczne obchody Święta Policji miały w naszym Biurze charakter szczególny, gdyż zbiegły się z 15 rocznicą powołania w strukturach Policji komórki organizacyjnej właściwej do spraw wewnętrznych. Podkreślił, że Biuro mając takie doświadczenie w wykrywaniu przestępstw i diagnozowaniu zagrożeń przestępczością w środowisku policyjnym, od wielu lat prowadzi również działania profilaktyczne, które są  bardzo istotnym elementem w codziennej służbie. Dodał, iż działalność Biura Spraw Wewnętrznych jest pozytywnie postrzegana przez zdecydowaną większość policjantów i cały czas rośnie autorytet Biura w środowisku zawodowym.

Zaznaczył, że niełatwe cele postawione przed Biurem Spraw Wewnętrznych – przeciwdziałanie patologii w środowisku policyjnym – realizują starannie dobrani funkcjonariusze i pracownicy, którzy wykazują się w służbie uczciwością, zaangażowaniem i wysokim profesjonalizmem. Podziękował za wysiłek wniesiony w realizację zadań i całą dotychczasową służbę, a także złożył życzenia wewnętrznego zadowolenia i poczucia dobrze spełnionej misji w Biurze Spraw Wewnętrznych.

Dyrektor BSW – insp. Ryszard Walczuk zauważył, że działalność Biura Spraw Wewnętrznych wiąże się ze ścisłą współpracą z prokuratorami, która przynosi wymierne efekty. Na wniosek BSW KGP Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji zostało odznaczonych trzech prokuratorów Prokuratur Okręgowych: Pani Beata Padło z Tarnowa, Pan Piotr Miszczak z Olsztyna i Pan Zbigniew Jastrzębski z Opola, a także Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji Pani Cecylia Majchrzak – Naczelnik Wydziału V Śledczego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Powyższe wyróżnienie jest uhonorowaniem wieloletniego zaangażowania w zapobieganie i zwalczanie przestępczości w środowisku policyjnym.
Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie służbowe zostało awansowanych łącznie 61 policjantek i policjantów BSW, w tym awansowano przed terminem 2 funkcjonariuszy Policji za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Ponadto 37 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych BSW zostało uhonorowanych medalami za długoletnią służbę, natomiast 39 funkcjonariuszy otrzymało odznakę „Zasłużony Policjant”.
 

Powrót na górę strony