Skargi i wnioski - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Skargi i wnioski

Komendant BSWP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek (przypadający w dzień roboczy) w godzinach od 15.00 do 17.00

 

Informacja związana z wejściem w życie przepisów RODO

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

 

Kontakt:

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

Adres: e-mail: bswp@policja.gov.pl

 

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Adres: e-mail: iod.bswp@policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

            -  będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

            -  nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Powrót na górę strony