Zespół Wsparcia - Biuro Finansów - Policja.pl

Biuro Finansów

Zespół Wsparcia

Zadania:

1) obsługę kancelaryjno-biurowa, administracyjno-gospodarczą, organizacyjno-kadrową, szkoleniową i transportową biura, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji;

2) koordynowanie i monitorowanie postępowań wyjaśniających w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa pozostającym w dyspozycji Komendy Głównej Policji;

3) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód powstałych w biurze;

4) koordynowanie przedsięwzięć biura związanych z przygotowaniami obronnymi Policji;

5) administrowanie eksploatowanymi w biurze systemami użytkowymi, sieciami informatycznymi oraz sprzętem informatycznym;

6) opracowywanie i aktualizowanie procedur alarmowania policjantów i pracowników biura;

7) koordynowanie opracowywania zbiorczych opinii, analiz i sprawozdań w sprawach dotyczących realizacji przedsięwzięć wymagających współdziałania kilku komórek organizacyjnych biura.
 

Kontakt - Główny Specjalista - Koordynator:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-124-19
  fax (22) 60-126-94
 
Powrót na górę strony