Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo - Ratownicze "Nadzieja 2017". - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Policja.pl

Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo - Ratownicze "Nadzieja 2017".

Data publikacji 11.12.2017

Ponad 120 funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej i ratowników, kilkadziesiąt pojazdów, śmigłowiec i 2 dni wytężonej pracy - to krótkie podsumowanie Ogólnopolskich Manewrów Poszukiwawczo - Ratowniczych "Nadzieja 2017", zorganizowanych w dniach 24 - 25 listopada 2017 r. pod Nowogrodem w województwie podlaskim.

Policjanci Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji zostali zaproszeni do udziału w manewrach w charakterze ekspertów. Program ćwiczeń składał się z czterech powiązanych ze sobą epizodów. Pierwszy z nich to wypadek komunikacyjny, drugi - poszukiwania pięciu osób zaginionych w kompleksie leśnym i jego okolicach. Kolejne dwa dotyczyły doskonalenia pracy z psami poszukiwawczymi oraz działań ratownictwa wodnego i nurkowego. Każde tego typu wydarzenie to okazja  do szlifowania umiejętności i skoordynowania pracy wszystkich zaangażowanych podmiotów. Oprócz przedstawicieli Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz policjantów garnizonu podlaskiego, w manewrach uczestniczyło wiele innych służb i podmiotów, między innymi jednostki Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy, służby leśne i ochotnicze straże pożarne z miejscowych gmin. W akcji poszukiwawczej ratowników wspomagał śmigłowiec Straży Granicznej z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Do tego kilkudziesięciu ratowników z jednostek społecznych: Grupy Jurajskiej GOPR-u, warszawskiego oddziału PCK, Stowarzyszenia Ratowników z Psami STORAT z Rzeszowa, Grupy Ratownictwa OSP Ładzyń, Sekcji Poszukiwawczej OSP Jabłonna i innych. Wszystko po to, aby wspólnie skutecznie działać w przypadku zaginięcia osoby potrzebującej pomocy – w sytuacji, gdy liczy się każda minuta.

Powrót na górę strony